Anasayfa

KonuAnlatim.com, eğitimde fırsat eşitliği ve bilgiye erişimi güçlendirmeyi hedefleyen Eliyte™ markasının bir projesidir. Bizim için her öğrencinin başarılı olma hakkı vardır ve bu hakkı korumak için buradayız. Ücretsiz ve eksiksiz konu anlatım dökümanlarıyla, öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunmak ve eğitim yolculuklarını daha verimli hale getirmek istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla sunduğumuz kaynaklarımızla, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için buradayız. Aradığınız bilgiye ulaşmanıza yardımcı olmak için KonuAnlatim.com’a hoş geldiniz.

Türkçe

 • Bağlaç Konu Anlatımı

  Bağlaçlar, dilbilgisel yapılar aracılığıyla cümlelerin veya sözcüklerin birbirine bağlanmasını sağlayan önemli dil araçlarıdır. Bu bağlaçlar, yazılı ve sözlü iletişimde anlamın netleştirilmesi, fikirlerin birbirine bağlanması veya zıtlıkların vurgulanması gibi pek çok işlevi yerine getirirler. Bu özet, yaygın olarak kullanılan… Devamını Oku ->

 • Dilin Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi

  1. Dilin Canlı Bir Varlık Olması 2. Etkileyen Faktörler 3. Dilin Rolü Toplumda 4. Türk Dili Tarihi 5. Eski Türkçe Dönemi 6. İki Yeni Yazı Dili 7. Batı Türkçesi Dönemleri 8. Örnekler Bu döküman, dilin tarihsel gelişimini ve… Devamını Oku ->

 • Edat (İlgeç) Konu Anlatımı

  Edatlar (İlgeçler), tek başlarına anlam taşımayan, kendilerinden önceki kelimelerle ilişki kurarak cümle içinde anlam kazanan sözcüklerdir. İşte edatların özellikleri ve bazı örnek edatlar: İşte bazı başlıca edatlar ve cümlelere kattıkları anlamlar: Devamını Oku ->

 • Edebiyat ve Bilim İlişkisi Özet

  Sonuç olarak, edebiyat ve bilim, insanın deneyimlerini anlamaya ve açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlar sunar. Her ikisi de insanın düşünsel dünyasını anlamaya çalışır, ancak farklı yöntemler kullanır ve birbirlerini etkiler. Bu nedenle edebiyatın ve bilimin karşılıklı olarak birbirini zenginleştirdiği… Devamını Oku ->

 • Edebiyat ve Felsefe İlişkisi

  1. Giriş 2. Edebiyat ve Felsefe İlişkisi 3. Ortak Temalar 4. Dil ve İfade 5. İsmail Çetişli’nin Çalışması 6. Dil Bilgisi Notu Bu metin, edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklamakta ve bu iki alandaki temel kavramları vurgulamaktadır. İsmail… Devamını Oku ->

 • Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi

  1. Giriş 2. Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi 3. Ortak Özellikler 4. Edebiyat ve Psikoloji Arasındaki Etkileşim 5. İsmet Emre’nin Çalışması 6. İsmet Emre Hakkında 7. Dil Bilgisi Notu Bu metin, edebiyatın insan psikolojisi ile nasıl etkileşimde bulunduğunu ve… Devamını Oku ->

 • EDEBİYATIN TARİH VE DİN İLE İLİŞKİSİ

  Edebiyatın tarih ve dinle olan ilişkisi oldukça derindir. Tarih, edebiyatın ortaya çıktığı dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi bağlamını anlamamıza yardımcı olurken, din de edebiyatın içeriğini ve temalarını etkileyen önemli bir faktördür. İşte bu ilişkiyi daha detaylı bir şekilde… Devamını Oku ->

 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi Özet

  Sonuç olarak, edebiyat güzel sanatlarla yakından ilişkilidir ve kendine özgü bir sanat dalıdır. Dilin kullanılması ve estetik kaygılar, edebiyatı diğer sanat dallarından ayıran özelliklerdir. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayalleri en güzel biçimde ifade ederek estetik deneyimler sunar. Devamını Oku ->

 • Edebiyatın tarih ve dinle olan ilişkisi

  Edebiyatın tarih ve dinle olan ilişkisi hakkında yapılan açıklamalar, edebiyatın insan yaşamını ve kültürel değerleri yansıtan bir sanat olduğunu ve bu yansımanın tarihsel ve dini bağlamlardan önemli ölçüde etkilendiğini vurgulamaktadır. İşte bu ilişkinin önemli noktaları: Sonuç olarak, edebiyatın… Devamını Oku ->

 • Fiil (Eylem) Konu Anlatımı

  Dilbilgisi, bir dilin temel yapısını oluşturan kilit unsurlardan biridir ve bu yapı içinde en temel taşlardan biri de “fiil” veya diğer bir deyişle “eylem”dir. Fiiller, bir dili daha anlaşılır ve ifade gücü yüksek kılan sözcüklerdir. Bu yazıda, fiil… Devamını Oku ->

 • Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil) Konu Anlatımı

  Fiilimsiler, fiillere eklenen belirli eklerle oluşturulan sözcüklerdir ve fiillerin isim, sıfat veya zarf görevi yaparlar. İşte fiilimsiler hakkında önemli bilgiler: Fiilimsilerin Özellikleri: Fiilimsiler, üç kategoriye ayrılır: İsim-Fiil (Mastar), Sıfat-Fiil (Ortaç), ve Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç). 1. İsim-Fiil (Mastar): 2.… Devamını Oku ->

 • Fiillerin Anlam Özellikleri (İş, Oluş ve Durum Fiilleri)

  İş (Kılış) Fiilleri: İş fiilleri, bir kişinin veya bir nesnenin bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği eylemleri ifade eder. Bu tür fiilleri tanımlarken, cümlenin öznesinin neyi yaptığını sorgularız. İşte bazı örnekler: Durum Fiilleri: Durum fiilleri, bir kişinin veya nesnenin belirli… Devamını Oku ->

 • İletişim Ünitesi Lise Özet

  İletişimin Ögeleri: Dilin İşlevleri: Anlatımın Özellikleri: Düşünceyi Geliştirme Yolları: Devamını Oku ->

 • İslamiyet’in etkisiyle gelişen Türk edebiyatı

  İslamiyet’in etkisiyle gelişen Türk edebiyatı, Türklerin İslam dinini benimsemesi ve İslam kültürüyle etkileşim içinde olmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu dönem, genellikle “İslami Türk Edebiyatı” olarak adlandırılır ve halk edebiyatı ile divan edebiyatı olmak üzere iki ana kola ayrılır.… Devamını Oku ->

 • Metin Türleri

  Dil Kullanımından Doğan Türler: Bu cheat sheet, metindeki metin türleri ve dil kullanımından kaynaklanan türleri açıklamaktadır. Devamını Oku ->

 • Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

  Sıfatlar, dilbilgisinde önemli bir rol oynar. Varlıkları daha iyi anlatmak veya betimlemek için kullanılırlar. İsimlerin önüne gelerek varlıkların özelliklerini, niteliklerini, durumlarını veya sayılarını belirtmek amacıyla kullanılırlar. Şimdi sıfatların çeşitlerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim: A. Sıfat Çeşitleri… Devamını Oku ->

 • Tamlamalar (İsim Tamlaması – Sıfat Tamlaması)

  Tamlamalar, dilin yapı taşlarından biri olan ve cümlelerin anlamını derinleştiren önemli bir dilbilgisi kavramıdır. Her gün kullandığımız dilin inceliklerinden biri olan tamlamalar, bir kelimenin diğerleriyle olan ilişkisini ve anlamını belirlememize yardımcı olur. Tamlamalar, herhangi bir dilin yapısını anlamak… Devamını Oku ->

 • Türk dilinin tarihsel gelişimi ve önemli eserleri

  1. Divanü Lügâti’t-Türk (1074) 2. Codex Cumanicus (XIII. yüzyıl sonları) 3. Lehcetü’l-lügat (XVIII. yüzyıl) 4. Müntahabat-ı Türkiyye (1842) ve Müntahabat-ı lügat-ı Osmaniyye (1852) 5. Lehce-i Osmani (1876) 6. Kamus-ı Türki (1900) Bu eserler, Türk dilinin gelişimini ve tarihini… Devamını Oku ->

 • Türk Edebiyatının Tarihsel Dönemleri

  Türk edebiyatı tarihsel olarak farklı dönemlerden geçmiş ve çeşitli etkilere maruz kalmıştır. İslamiyet’in kabulünden önceki dönemde sözlü ve yazılı edebiyat örnekleri bulunurken, İslamiyet’in etkisiyle halk edebiyatı ve divan edebiyatı gibi önemli akımlar ortaya çıkmıştır. Batı etkisiyle Tanzimat, Servetifünun… Devamını Oku ->

 • Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

  Zamirler, dilin önemli bir parçasıdır ve dilin işleyişini daha anlaşılır ve akıcı hale getirirler. Bu konu anlatımı, zamirlerin kullanımını ve türlerini ele alacak ve daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Dilin temel işlevlerinden biri, nesneleri ve varlıkları ifade etmektir.… Devamını Oku ->

 • Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

  Zarflar, fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya aynı görevdeki kelimelerden önce gelerek bu kelimelerin özelliklerini, zamanını, yönünü veya miktarını belirten sözcüklerdir. Örnekler: İlk cümlede okuma eylemi gerçekleşiyor, ancak bu eylemin nasıl, ne zaman veya ne kadar sürede olduğu belirtilmemiş. İkinci… Devamını Oku ->

İlginizi Çekecek Tartışmalar

 1. Hayır, “aşçı” ve “lokanta” zıt anlamlı kelimeler değildir.** Aslında, birbiriyle yakın ilişkili ve birbirini tamamlayan kelimelerdir. Aşçı: Yemek pişiren ve…