İngilizce Fiil Cümleleri Konu Anlatımı

Fiil cümleleri, İngilizce dilbilgisinin temel yapı taşlarından biridir. Bu cümleler, bir eylemi, durumu veya oluşu ifade etmek için kullanılır. Fiil cümlelerini anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce iletişim becerilerinizi geliştirmek için çok önemlidir.

1. Fiil Cümlelerinin Yapısı

Temel bir fiil cümlesi genellikle şu yapıya sahiptir:

 1. Özne (Subject)
 2. Yüklem (Verb)
 3. Nesne (Object) – İsteğe bağlı
 4. Tamamlayıcı (Complement) – İsteğe bağlı

Örnek: “She (özne) drinks (yüklem) coffee (nesne) every morning (zaman zarfı).”

2. Fiil Türleri

İngilizce’de fiiller farklı kategorilere ayrılır. Bunları anlamak, cümle yapısını doğru kurmanıza yardımcı olacaktır:

a. Eylem Fiilleri (Action Verbs)

Bir eylemi veya hareketi ifade eden fiillerdir.

Örnek: run, jump, write, read

b. Durum Fiilleri (State Verbs)

Bir durumu, düşünceyi veya hissi ifade eden fiillerdir.

Örnek: know, believe, love, hate

c. Yardımcı Fiiller (Auxiliary Verbs)

Ana fiili destekleyen ve cümlenin zamanını, kipini veya yönünü belirleyen fiillerdir.

Örnek: be, have, do, will, can, must

3. Fiil Zamanları

Fiil cümlelerinde zamanı doğru ifade etmek çok önemlidir. İngilizce’de temel olarak üç zaman vardır, ancak bunların farklı kullanımları mevcuttur:

 1. Geniş Zaman (Present Tense)

  Şu anki durumları, alışkanlıkları veya genel gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: “I eat breakfast every day.”

 2. Geçmiş Zaman (Past Tense)

  Geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: “She visited Paris last summer.”

 3. Gelecek Zaman (Future Tense)

  Gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: “We will travel to Spain next year.”

4. Fiil Çekimleri

Fiillerin farklı zaman ve kiplerde kullanılabilmesi için çekimlenmesi gerekir. En yaygın fiil çekimleri şunlardır:

 1. Temel Hali (Base Form): go, play, sing
 2. -s Hali (Third Person Singular): goes, plays, sings
 3. -ing Hali (Present Participle): going, playing, singing
 4. Geçmiş Zaman Hali (Past Tense): went, played, sang
 5. Geçmiş Zaman Ortacı (Past Participle): gone, played, sung

5. Fiil Cümlelerinde Sık Yapılan Hatalar

İngilizce öğrenenler için fiil cümlelerinde bazı yaygın hatalar vardır. Bunlardan kaçınmak için dikkat etmeniz gereken noktalar:

 1. Özne-Fiil Uyumu

  Örnek Hata: “She play tennis.” (Doğrusu: “She plays tennis.”)

 2. Yardımcı Fiil Kullanımı

  Örnek Hata: “I not like coffee.” (Doğrusu: “I do not like coffee.”)

 3. Zaman Tutarsızlığı

  Örnek Hata: “Yesterday, I go to the store.” (Doğrusu: “Yesterday, I went to the store.”)

 4. Düzensiz Fiillerin Yanlış Kullanımı

  Örnek Hata: “I goed to the park.” (Doğrusu: “I went to the park.”)

6. Alıştırma ve Pratik

Fiil cümlelerini doğru bir şekilde kullanabilmek için düzenli pratik yapmanız çok önemlidir. İşte bazı alıştırma önerileri:

 1. Günlük tutma: Her gün yaptıklarınızı İngilizce olarak yazın.
 2. Diyalog oluşturma: Arkadaşlarınızla İngilizce konuşma pratiği yapın.
 3. Film ve dizi izleme: İngilizce altyazılı içerikler izleyerek fiil kullanımlarına dikkat edin.
 4. Çevrimiçi quiz ve testler: İnternette bulabileceğiniz İngilizce gramer testlerini çözün.

Fiil cümlelerini anlamak ve doğru kullanmak, İngilizce dilbilgisi becerilerinizi geliştirmenin temel adımlarından biridir. Düzenli pratik ve öğrenme ile zamanla bu konuda ustalaşacaksınız.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir