agrandisör ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agrandisör kelimesinin zıt anlamlısı “küçültücü” olabilir. Agrandisör kelimesi bir şeyi büyütmek için kullanılırken, küçültücü kelimesi ise bir şeyi küçültmek için kullanılır. Bu iki kelime zıt anlamlı olarak birbirlerinin karşıtıdır. Bu tür zıt anlamlı kelimeler dilbilgisel olarak antonim olarak adlandırılır. Ayrıca,…

agrandisör ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agrandisör kelimesinin eş anlamlıları arasında “büyüteç, büyütücü, büyütme camı” gibi kelimeler bulunmaktadır. Ayrıca “lup” kelimesi de büyüteç anlamında kullanılan diğer bir eş anlamlıdır. Agrandisör kelimesi genellikle optik cihazlarla ilişkilendirilen bir terimdir ve genellikle küçük detayları büyütmek için kullanılır. Bu terimler…

agrandisman kelimesi ne demektir?

Agrandisman kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olup “büyütme” anlamına gelmektedir. Bu kelime genellikle bir resmin, bir fotoğrafın ya da bir nesnenin boyutunu büyütme işlemi anlamında kullanılır. Ayrıca, genişletme, büyütme, genişleme gibi anlamlara da gelmektedir. Agrandisman Kelimesinin Kökeni Agrandisman kelimesi, Fransızca…

agrandisman ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agrandisman kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Küçültme Agrandisman kelimesinin zıt anlamlısı olan “küçültme”, bir şeyin boyutunu veya ölçüsünü azaltma anlamına gelir. Örneğin, bir resmi küçültmek veya bir nesnenin boyutunu küçültmek gibi. Daraltma Agrandisman kelimesinin zıt anlamlısı olan “daraltma”, bir şeyin…

agrandisman ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agrandisman kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: büyütme, genişletme, genişleme, büyüme, genişletme. Ayrıca “büyütme” kelimesi de aynı anlamı taşımaktadır. Agrandisman kelimesi genellikle bir şeyin boyutunu veya kapsamını artırmak anlamında kullanılır. Bu kelimenin eş anlamlılarını kullanarak cümle içinde farklı ifadeler oluşturabilirsiniz. Örneğin, “Proje…

agrafi kelimesi ne demektir?

Agrafi kelimesi, “yazı yazamama” anlamına gelir. Bu durum, kişinin elindeki kalem veya kalemi kullanarak harf ve kelime oluşturma yeteneğini kaybetmesi durumunu ifade eder. Agrafi, genellikle beyin hasarı, felç veya diğer nörolojik bozukluklar sonucu ortaya çıkabilir. Bu durumda kişi, konuşma yeteneğini…

agrafi ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agrafi, yazı yazma yeteneğinin olmaması durumunu ifade eden bir terimdir. Bu durumda olan kişiler, okuyabilir ancak yazamazlar. Agrafi durumuyla zıt anlamlı kelimeler ise yazma yeteneğinin bulunduğu durumları ifade eder. Bu durumda olan kişiler, yazabilirler. Agrafi durumuyla zıt anlamlı kelimeler arasında…

agrafi ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agrafi kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: yazılamazlık, yazılamama, yazılamazlık hali, yazılamaz durum. Agrafi, bir kişinin yazı yazma yeteneğini kaybetmesi durumunu ifade eden bir terimdir. Bu durum genellikle beyin hasarı, felç veya başka nörolojik sorunlar sonucunda ortaya çıkar. Agrafi, kişinin okuyabilir ve…

agraf kelimesi ne demektir?

Agraf kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olup “bağsız, düğmesiz, mandalsız” anlamına gelir. Türkçede genellikle giysi veya kumaş üzerinde kullanılan, düğme veya mandal gibi birleştirme elemanı olmayan, sadece kumaşı dikerek birleştiren bir dikiş tekniğini ifade etmek için kullanılır. Bu dikiş tekniği…

agraf ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agraf kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler, karşıtlık oluşturan kavramlardır. Agraf kelimesinin zıt anlamlıları şunlardır: Bağlantı Agraf kelimesinin zıt anlamlısı olan bağlantı, bir şeyleri birbirine bağlama, ilişkilendirme anlamına gelir. Örneğin, “Bu iki parçayı bağlamak için bir bağlantı elemanı kullanmalısınız.” Birleştirme Agraf…

agraf ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agraf kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: – Bağlantısız – Birleşik olmayan – Bağsız – İlişkisiz – Bağsız – İlişkisiz – Bağlantısız – Birleşik olmayan – Bağsız – İlişkisiz – Bağsız – İlişkisiz

agorafobi kelimesi ne demektir?

Agorafobi, genellikle kalabalık yerlerden, açık alanlardan veya evden uzaklaşma korkusu olarak tanımlanan bir anksiyete bozukluğudur. Bu durumda, kişi genellikle kendini güvende hissettiği yerlerden uzaklaşmaktan korkar ve bu nedenle sosyal etkinliklerden kaçınabilir. Agorafobi, genellikle panik ataklarla ilişkilendirilir ve kişinin panik atak…

agorafobi ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agorafobi, genellikle kalabalık yerlerden, açık alanlardan veya yeni yerlerden korkma, endişe duyma durumudur. Bu durumda zıt anlamlı kelimeler, yalnızlık, kapalı alanlar veya tanıdık yerler gibi kavramları içerebilir. Agorafobiye zıt anlamlı kelimeler arasında “sosyal”, “dışa dönük”, “kalabalık” gibi kelimeler de bulunabilir.…

agorafobi ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agorafobi, genellikle kalabalık yerlerden, açık alanlardan veya yeni yerlere gitmekten korkma durumu olarak tanımlanır. Bu durum genellikle panik ataklarla ilişkilidir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Agorafobi ile eş anlamlı kelimeler arasında “açık alan korkusu” ve “kalabalık korkusu” gibi ifadeler…

agora kelimesi ne demektir?

Agora kelimesi antik Yunanistan’da kullanılan bir terimdir. Agora, antik Yunan şehirlerinde bulunan, ticaretin, politikanın, toplumsal etkileşimin ve kültürel etkinliklerin merkezi olan açık hava meydanı veya pazar yerini ifade eder. Agora, şehir devletlerinde önemli bir toplumsal ve politik rol oynar ve…

agora ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agora kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Agora Nedir? Agora, antik Yunanistan’da ticaretin yapıldığı, toplumsal etkinliklerin gerçekleştiği açık hava meydanı veya pazar yeridir. Agora, aynı zamanda felsefi ve politik tartışmaların da yapıldığı bir mekandı. Zıt Anlamlı Kelimeler 1. Kapalı 2. İçeride…

agora ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agora kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: pazar yeri, çarşı, meydan, ticaret merkezi, forum. Agora, antik Yunan ve Roma şehirlerinde ticaretin yapıldığı, toplumsal etkinliklerin gerçekleştiği açık hava meydanlarına verilen isimdir. Bu meydanlar aynı zamanda politik, kültürel ve dini etkinliklerin de yapıldığı önemli…

agop kelimesi ne demektir?

Agop kelimesi, Ermenice kökenli bir isimdir ve “Jakob” veya “Yakup” anlamına gelir. Bu isim, özellikle Ermeni kökenli olan kişilerde sıkça kullanılan bir isimdir. Ayrıca, Agop ismi Osmanlı döneminde de sıkça kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni topluluğunun önemli bir ismi olan Agop,…

agop ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agop kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Agop Kelimesinin Zıt Anlamlı Kelimeleri Agop kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: 1. Mutlu – Mutsuz Agop kelimesinin zıt anlamlısı mutlu olabilir. Mutlu kelimesi, bir kişinin iç huzur ve memnuniyet duygusu yaşadığı durumu ifade ederken,…

agop ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agop kelimesinin eş anlamlıları arasında “Hagop” ve “Ağop” bulunmaktadır. Bu kelime, genellikle Ermenice kökenli bir isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, “Hagob” şeklinde de kullanılabilmektedir. Bu isim, genellikle Ermeni kökenli kişilerde görülen bir isimdir. Tarihsel olarak, bu isim Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeni…

agnozi kelimesi ne demektir?

Agnozi, bir kişinin tanıdığı nesneleri, insanları veya yerleri tanıyamama durumunu ifade eden bir tıbbi terimdir. Bu durum genellikle beyin hasarı, travma veya nörolojik bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Agnozi, kişinin görsel, işitsel veya dokunsal uyaranları tanıyamama, yorumlayamama veya anlamlandıramama durumunu ifade…

agnozi ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnozi kelimesinin zıt anlamlısı olarak “tanıma” kelimesi kullanılabilir. Agnozi, bir şeyi tanıma yeteneğinin kaybı anlamına gelirken, tanıma ise bir şeyi tanıma veya ayırt etme anlamına gelir. Agnozi genellikle beyin hasarı veya hastalıkları sonucu ortaya çıkar ve kişinin nesneleri, yüzleri veya…

agnozi ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnozi, tıp ve psikoloji alanında sıkça kullanılan bir terimdir. Agnozi, kişinin tanıma yeteneğinin kaybı anlamına gelir. Bu durumda kişi, daha önce tanıdığı nesneleri, insanları veya sesleri tanıyamaz hale gelir. Agnozi ile eş anlamlı bazı kelimeler şunlardır: 1. Tanıma Bozukluğu Tanıma…

agnostisizm kelimesi ne demektir?

Agnostisizm, bir kişinin tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığı inancını ifade eden bir felsefi kavramdır. Bu terim, “agnostik” kelimesinden türetilmiştir ve “bilinemezcilik” anlamına gelir. Agnostisizm, bir kişinin tanrı veya metafiziksel konular hakkında kesin bir bilgiye sahip…

agnostisizm ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnostisizm, bir konuda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunan ve tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüşü olmayan bir felsefi görüştür. Agnostisizm kavramının zıt anlamlı kelimelerini inceleyecek olursak, karşımıza gelen ilk kavram teizm olacaktır. Teizm, tanrının varlığını savunan ve…

agnostisizm ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnostisizm, genellikle din veya tanrı konusundaki bilgi ve inancın sınırlılığını vurgulayan bir felsefi görüş olarak tanımlanır. Agnostisizm terimi, Yunanca “a-” (karşı) ve “gnosis” (bilgi) kelimelerinden türetilmiştir ve “bilginin sınırlılığı” anlamına gelir. Agnostisizm, bir kişinin tanrı veya metafiziksel konular hakkında kesin…

agnostik kelimesi ne demektir?

Agnostik kelimesi, genellikle tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığını düşünen kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Agnostikler, tanrının varlığı veya yokluğu konusunda kesin bir inanca sahip olmadıklarını ve bu konuda kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını…

agnostik ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnostik kelimesinin zıt anlamlısı “gnostik”tir. Gnostik, bilgiye ulaşabileceğine inanan, özellikle dini ve mistik konularda bilgiye ulaşmış olduğuna inanan kişiyi ifade eder. Agnostik ise, bilginin kesin olarak elde edilemeyeceğine inanan, özellikle tanrı veya metafizik konularda kesin bir bilgiye sahip olmadığını düşünen…

agnostik ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnostik kavramı, genellikle din veya tanrı konusundaki bilgi ve inancın sınırlılığını ifade eden bir terim olarak kullanılır. Agnostik kişi, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığını düşünen ve bu konuda belirsizlik içinde olan kişiyi ifade eder. Peki,…

agnosi kelimesi ne demektir?

Agnosi kelimesi, Yunanca kökenli bir tıp terimidir. “Agnosi” kelimesi, “a-” ön ekiyle “bilme, tanıma” anlamına gelen “gnosis” kelimesinden türetilmiştir. Agnosi, bir kişinin normal olarak algılayabileceği duyusal bilgileri tanıyamama durumunu ifade eder. Yani kişi, görsel, işitsel, dokunsal veya diğer duyusal uyaranları…

agnosi ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnosi kelimesinin zıt anlamlısı “tanıma” veya “bilme” olabilir. Agnosi, bir şeyi tanıma veya bilme yeteneğinin kaybını ifade ederken, zıt anlamlı kelimeler olan “tanıma” veya “bilme” ise bu yeteneklerin varlığını ifade eder. Agnosi genellikle tıp ve psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir…

agnosi ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agnosi kelimesinin eş anlamlıları arasında “bilmezi”, “câhili”, “cahil”, “bilmemezlik” gibi kelimeler bulunmaktadır. Agnosi, bir konuda bilgisizlik veya cehalet durumunu ifade eden bir terimdir. Bu kavram, genellikle bir konuda bilgi sahibi olmama durumunu ifade etmek için kullanılır. Agnosi kavramı, özellikle felsefe…

aglütinin kelimesi ne demektir?

Aglütinin, genellikle kan plazmasında bulunan ve antikor olarak da adlandırılan bir tür protein molekülüdür. Aglütininler, spesifik olarak belirli bir antijene bağlanma yeteneğine sahiptirler. Bu bağlanma, antijen-antikor reaksiyonlarına yol açar ve bu da hücrelerin birbirine yapışmasına veya çökmesine neden olabilir. Aglütininin…

aglütinin ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aglütinin kelimesinin zıt anlamlısı olarak “aglütinasyonu önleyen” veya “aglütinasyonu engelleyen” kelimeler kullanılabilir. Aglütinasyon, genellikle kan gruplarıyla ilişkili bir terim olup, kan hücrelerinin birbirine yapışması durumunu ifade eder. Bu yapışmayı engelleyen maddelere ise aglütinasyonu önleyen veya engelleyen maddeler denir. Bu terimler…

aglütinin ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aglütinin kelimesinin eş anlamlıları arasında “yapışkan”, “yapıştırıcı” ve “birleştirici” gibi kelimeler bulunmaktadır. Aglütinin, özellikle biyolojide kullanılan bir terim olup, kan hücrelerine yapışarak bunları bir araya getiren bir maddeyi ifade etmektedir. Bu terim genellikle kan gruplarıyla ilişkilendirilir ve kan grubu belirleme…

aglütinasyon kelimesi ne demektir?

Aglütinasyon kelimesi, dilbilgisel bir terim olup, “yapışma” veya “birleşme” anlamına gelir. Dilbilgisinde, aglütinasyon terimi, eklerin birleşerek yeni kelimeler oluşturduğu bir dil yapısı anlamına gelir. Bu dil yapısı genellikle Türkçe, Japonca, Fince gibi dillerde görülür. Aglütinasyonun Dilbilgisel Yapısı Aglütinatif dillerde, kelimeler…

aglütinasyon ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aglütinasyon, Türkçe dilbilgisinde eklerin kelime köküne bağlanarak yeni kelimeler oluşturulmasını ifade eder. Bu durumda zıt anlamlı kelimeler arasında aglütinasyon ile oluşturulmuş kelimeler bulunmamaktadır. Zıt anlamlı kelimeler genellikle kökleri üzerinde yapılan eklemelerle oluşturulmaz. Bu nedenle aglütinasyon ile zıt anlamlı kelimeler bulunmamaktadır.…

aglütinasyon ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aglütinasyon, dilbilgisel bir terim olup, Türkçe dilinde “yapışkanlaşma” veya “birleşikleşme” anlamına gelmektedir. Bu terim, özellikle Türkçe dilbilgisinde eklerin kök veya gövdeye yapışarak yeni kelimeler oluşturduğu bir dil yapısı anlamına gelmektedir. Aglütinasyon ile eş anlamlı kelimeler arasında “yapışkanlaşma”, “birleşikleşme” ve “ekleşme”…

agitato kelimesi ne demektir?

Agitato, İtalyanca kökenli bir müzik terimidir. “Hareketli, coşkulu, heyecanlı” anlamına gelir. Müzik eserlerinde bu terim, hızlı ve coşkulu bir şekilde çalınması gerektiğini ifade eder. Genellikle tempo belirleyen ifadeler arasında kullanılır ve müzisyenlere eseri nasıl icra etmeleri gerektiği konusunda yönlendirme yapar.…

agitato ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agitato, müzik terimi olarak hızlı ve coşkulu bir şekilde çalınması anlamına gelir. Bu terimin zıt anlamlısı olan kelimeler ise daha sakin ve yavaş anlamlarına gelen terimlerdir. Bu terimler arasında “calm” (sakin), “tranquil” (huzurlu), “serene” (durgun), “placid” (sakin) gibi kelimeler bulunmaktadır.…

agitato ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agitato kelimesinin eş anlamlıları arasında hızlı, coşkulu, heyecanlı, telaşlı gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, müzik terimi olarak kullanılan agitato kelimesinin ifade ettiği hızlı ve coşkulu duyguyu anlatmak için kullanılabilir. Agitato terimi, müzik eserlerinin icrasında tempo ve duygusal ifadeyi belirtmek için…

agel kelimesi ne demektir?

Agel kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup “öncü” veya “lider” anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir grup veya organizasyonun başında bulunan kişiyi veya bir hareketin öncüsünü ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, agel kelimesi aynı zamanda bir şeyin önceden duyurulması veya…

agel ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agel kelimesinin zıt anlamlısı “yaşlı” olabilir. Ayrıca “genç” de agel kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir. Agel kelimesinin zıt anlamlıları arasında “yaşlı” ve “genç” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler agel kelimesinin anlamını tamamlayarak karşıt anlamlarını oluştururlar. Agel kelimesi genellikle yaşlı bir…

agel ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agel ile eş anlamlı kelimeler arasında “ilan”, “duyuru”, “bildiri”, “haber” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, genellikle bir şeyin duyurulması, ilan edilmesi veya bildirilmesi anlamında kullanılan eş anlamlı kelimelerdir. Agel kelimesinin kullanımı genellikle resmi veya yazılı metinlerde görülmektedir. Örneğin, “Şirketimizin yeni…

agaragar kelimesi ne demektir?

Agaragar, kırmızı alglerin hücre duvarlarından elde edilen doğal bir jel maddesidir. Bu madde, özellikle gıda endüstrisinde jöle yapımında ve kalınlaştırıcı olarak kullanılır. Agaragar, bitkisel kökenli bir jelatin türü olarak da düşünülebilir. Genellikle deniz yosunlarından elde edilir ve suda çözünür. Agaragar,…

agaragar ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agaragar kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Doğal Agaragar, doğal bir jelatin türüdür. Buna karşılık sentetik veya yapay kelimesi agaragar’ın zıt anlamlısı olabilir. Sıvı Agaragar, genellikle katı bir formda kullanılır. Buna karşılık sıvı kelimesi agaragar’ın zıt anlamlısı olabilir. Gevrek Agaragar, genellikle…

agaragar ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Agaragar kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: agar, agaroz, agaroz jel, agar jel. Bu kelimeler, genellikle jelatin gibi gıda endüstrisinde kullanılan bir tür jel oluşturucu maddeden bahsederken kullanılır. Agaragar, bitkisel kaynaklı bir jel oluşturucu madde olarak bilinir ve özellikle Asya mutfağında sıkça…

aganta kelimesi ne demektir?

Aganta kelimesi, Türkçe’de “ağır ve yavaşça yürümek, sürünmek” anlamına gelir. Bu kelime genellikle yorgunluk, bitkinlik veya ağır bir yük taşıma durumu gibi durumlarda kullanılır. “Adam aganta aganta yürüyordu” cümlesiyle kullanıldığında, kişinin yorgunluk veya bitkinlik nedeniyle yavaş ve zorlukla yürüdüğünü ifade…

aganta ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aganta kelimesinin zıt anlamlısı “sıkı” olabilir. Aganta kelimesi genellikle rahat, geniş ve ferah anlamında kullanılırken, sıkı kelimesi ise dar, sıkışık ve kısıtlı anlamına gelir. Bu iki kelime zıt anlamlı olarak karşımıza çıkar.

aganta ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aganta kelimesinin eş anlamlıları arasında “acele, hızlı, süratli, çabuk, hızlıca” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, aganta kelimesinin anlamıyla benzerlik gösteren ve aynı zamanda kullanılabilecek diğer kelimelerdir. Aganta kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili detaylı bilgi vermek gerekirse, Türkçe dilbilgisi ve sözcük dağarcığına…

agami kelimesi ne demektir?

Agami kelimesi, Türkçe’de “ağaçkakan” anlamına gelir. Ağaçkakanlar, genellikle ağaçlarda yaşayan, uzun ve sivri gagalı, tüyleri genellikle parlak renkli kuşlardır. Ağaçkakanlar, ağaç gövdelerine delikler açarak yuva yaparlar ve genellikle böceklerle beslenirler. Türkiye’de de birkaç tür ağaçkakan bulunmaktadır. Agami kelimesi, genellikle bu…

agami ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agami kelimesinin zıt anlamlıları şunlardır: Agami’nin Zıt Anlamlıları 1. Durgun – Canlı 2. Sakin – Hareketli 3. Sessiz – Gürültülü 4. Durağan – Dinamik 5. Sıkıcı – Eğlenceli Agami kelimesinin zıt anlamlıları genellikle karşıt anlamlı kelimelerle ifade edilir. Agami kelimesi…

afşin kelimesi ne demektir?

Afşin kelimesi, Türkçe’de “akşam” anlamına gelir. Bu kelime, eski Türkçe’de kullanılan bir kelimedir ve günümüz Türkçesinde pek yaygın olarak kullanılmamaktadır. “Afşin” kelimesi genellikle edebi metinlerde veya tarihi belgelerde karşımıza çıkar. Kelimenin kökeni Orta Asya Türkçesine kadar uzanmaktadır. Tarihi kaynaklarda bu…

afşin ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afşin kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Olumlu Anlamda Zıt Anlamlı Kelimeler 1. Sevimli 2. Hoş 3. Tatlı Olumsuz Anlamda Zıt Anlamlı Kelimeler 1. Kötü 2. Nahoş 3. Kaba Bu kelimelerin zıt anlamlı olmaları, Türkçe dilbilgisi ve kelime bilgisi açısından önemlidir.…

afşin ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afşin kelimesinin eş anlamlıları arasında “cesur, yiğit, kahraman, mert” gibi kelimeler bulunmaktadır. Afşin kelimesi genellikle cesur ve yiğit anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimenin kökeni Orta Asya Türkçesine dayanmaktadır. Türk edebiyatında da sıkça kullanılan bir kelime olan “afşin” genellikle kahramanlık ve cesaretle…

afşar kelimesi ne demektir?

Afşar kelimesi, Türkçe’de “akarsu kenarında yaşayan, göçebe bir Türk boyu” anlamına gelir. Afşarlar, tarih boyunca Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk boylarından biridir. Bu kelime, Türk kültürü ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Afşarlar, göçebe yaşam tarzıyla bilinirler ve genellikle…

afşar ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afşar kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: 1. Zıt Anlamlı Kelimeler Afşar kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: a) Zıt Anlamlı Kelime 1 Örnek cümlelerle açıklama b) Zıt Anlamlı Kelime 2 Örnek cümlelerle açıklama c) Zıt Anlamlı Kelime 3 Örnek cümlelerle açıklama…

afşar ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afşar kelimesinin eş anlamlıları arasında “aşiret”, “boy”, “kabile” gibi kelimeler bulunmaktadır. Afşar kelimesi genellikle Türkmen ve Oğuz boylarından gelen bir aşiret adı olarak kullanılmaktadır. Afşar kelimesi, genellikle Türkmen ve Oğuz boylarından gelen bir aşiret adı olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin eş…

afyonlu kelimesi ne demektir?

Afyonlu kelimesi, “Afyonkarahisar” şehrinden veya o şehirle ilgili olan kişi veya şeyleri ifade eder. Afyonkarahisar, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Afyonkarahisar, aynı zamanda ünlü Afyon lokumuyla da tanınmaktadır. Afyonlu kelimesi genellikle bu şehirle…

afyonlu ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlu kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini bulmak için öncelikle “afyonlu” kelimesinin anlamını incelememiz gerekmektedir. “Afyonlu” kelimesi, Afyon şehrine ait olan veya Afyon’da yaşayan anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu kelimenin zıt anlamlı olabilecek kelimeleri genellikle diğer şehirlerin adlarından türetilmiş olacaktır. Zıt Anlamlı Kelimeler…

afyonlu ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlu kelimesinin eş anlamlıları arasında “opiyatlı” ve “uyuşturucu madde bağımlısı” gibi kelimeler bulunmaktadır. Afyonlu kelimesi, genellikle Afyonkarahisar şehrine atıfta bulunmak için kullanılan bir sıfat olarak da kullanılabilir. Bu bağlamda, “Afyonkarahisarlı” kelimesi de afyonlu kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul edilebilir. Ayrıca,…

afyonlanmak kelimesi ne demektir?

Afyonlanmak kelimesi, genellikle aşırı derecede rahatlamak, gevşemek anlamında kullanılan bir terimdir. Bu kelime, “afyon” kelimesinden türetilmiştir ve afyonun insan vücudunda yarattığı uyuşukluk ve rahatlama hissine atıfta bulunur. Afyonlanmak, genellikle stresli bir durumdan sonra gevşemek, dinlenmek ve rahatlamak anlamında kullanılır. Bu…

afyonlanmak ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlanmak kelimesinin zıt anlamlısı olarak uyanık olmak, canlı olmak, enerjik olmak gibi kelimeler verilebilir. Bu kelimeler afyonlanmanın tam tersi anlamlara gelmektedir. Afyonlanmak, uyuşmak, halsizleşmek, yorgun düşmek gibi anlamlara gelirken, uyanık olmak, canlı olmak ve enerjik olmak ise tam tersi anlamlara…

afyonlanmak ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlanmak, genellikle uyuşturucu madde kullanımı sonucu ortaya çıkan bir durumu ifade etmektedir. Bu durumda kişi, uyuşturucu madde etkisi altında kalarak kendini rahatlamış, huzurlu hisseder. Afyonlanmak ile eş anlamlı kelimeler arasında “uyuşturulmak”, “uyutulmak”, “uyarılmak” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler de genellikle…

afyonlanma kelimesi ne demektir?

Afyonlanma kelimesi, genellikle aşırı derecede mutluluk, huzur veya rahatlama hissi anlamında kullanılan bir terimdir. Bu terim, “afyon” kelimesinden türetilmiştir ve afyonun yatıştırıcı etkisini ifade etmek için kullanılır. Afyonlanma, genellikle fiziksel veya zihinsel bir rahatlama durumunu ifade eder ve kişinin kendini…

afyonlanma ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlanma kelimesinin zıt anlamlısı olarak uyanık, ayık, temiz gibi kelimeler kullanılabilir. Afyonlanma, uyuşma, uyuşukluk anlamına gelirken, uyanık, ayık ve temiz kelimeleri ise canlılık, dikkatli olma ve sağlıklı olma anlamlarına gelmektedir. Bu kelimeler arasındaki zıtlık, insan davranışları ve ruh halini ifade…

afyonlanma ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlanma, genellikle uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşanan bir durumu ifade etmektedir. Bu durumda kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler arasında “uyuşturulma”, “uyuşturucu etkisi altında olma”, “uyuşturucu bağımlılığı” gibi ifadeler bulunmaktadır. Ayrıca “uyuşturucu etkisi altında olma” durumunu ifade etmek için “narkoz” veya “uyuşturucu…

afyonlamak kelimesi ne demektir?

Afyonlamak kelimesi, genellikle “uyutmak, sakinleştirmek” anlamında kullanılan bir fiildir. Bu kelime, “afyon” kelimesinden türetilmiştir ve genellikle birini sakinleştirmek veya uyuşturmak anlamında kullanılır. Bu kelimenin kökeni, eski Türkçe “afyon” kelimesine dayanmaktadır. Afyon, uyuşturucu etkisi olan bir madde olduğu için “afyonlamak” kelimesi…

afyonlamak ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlamak kelimesinin zıt anlamlısı olarak uyarılmak, canlandırmak, ayıltmak gibi kelimeler kullanılabilir. Afyonlamak kelimesi genellikle birini uyuşturmak, etkisiz hale getirmek anlamında kullanılırken, zıt anlamlı kelimeler ise birinin uyanık olmasını sağlamak, canlılık vermek gibi anlamlara gelir. Bu kelimelerin kullanımı genellikle bağlamına göre…

afyonlamak ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlamak kelimesinin eş anlamlıları arasında “uyutmak, uyuşturmak, sersemletmek, bayıltmak” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, genellikle bir kişinin uyuşturucu etkisi altına alınması veya aşırı yorgunluk nedeniyle bayılması durumlarında kullanılmaktadır. Afyonlamak eylemi, kişinin bilinçsiz hale gelmesine veya uyuşmasına neden olan bir durumu…

afyonlama kelimesi ne demektir?

Afyonlama kelimesi, Türk mutfağında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Genellikle et yemeklerinde kullanılan bir pişirme tekniğini ifade eder. Etin önceden kavrulmuş soğan, biber ve domates gibi malzemelerle birlikte pişirilmesi işlemidir. Bu yöntemle pişirilen yemeklere de “afyonlama” adı verilir. Afyonlama Yöntemi Afyonlama…

afyonlama ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlama kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Uyarılma Uyarılma, afyonlama kelimesinin zıt anlamlısıdır. Afyonlama, bir şeyin etkisini azaltmak veya hafifletmek anlamına gelirken, uyarılma tam tersi anlamı taşır. Yani bir şeyin etkisini artırmak veya güçlendirmek anlamına gelir. Canlandırma Canlandırma da afyonlama kelimesinin…

afyonlama ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonlama kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: uyuşturma, uyuşturucu verme, narkozlama, uyuşma sağlama, uyuşturarak etkisiz hale getirme. Bu kelimeler, genellikle tıp ve veterinerlik alanlarında kullanılan terimlerdir. Afyonlama işlemi, genellikle ameliyat öncesi veya diğer tıbbi müdahalelerde hastanın ağrı hissetmemesi veya sakinleştirilmesi amacıyla kullanılır.…

afyonkeşlik kelimesi ne demektir?

Afyonkeşlik kelimesi, Osmanlı döneminde kullanılan bir terimdir. “Afyonkeş” kelimesi, “afyon” ve “keş” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Afyon, uyuşturucu etkisi olan bir madde iken, keş ise araştırma, keşif anlamına gelir. Dolayısıyla afyonkeşlik terimi, Osmanlı döneminde afyon ticareti yapan ve bu ticaretten gelir…

afyonkeşlik ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkeşlik kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini bulmak için öncelikle “afyonkeşlik” kelimesinin anlamını incelememiz gerekmektedir. Afyonkeşlik, uyuşturucu madde ticareti yapma anlamına gelir. Bu bağlamda, afyonkeşlik kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini bulmak oldukça zor olabilir çünkü bu kelimenin olumsuz bir anlamı vardır ve genellikle…

afyonkeşlik ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkeşlik kelimesinin eş anlamlıları arasında “uyuşturucu ticareti”, “uyuşturucu kaçakçılığı”, “uyuşturucu satıcılığı” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu terimler genellikle yasadışı uyuşturucu ticareti faaliyetlerini ifade etmektedir. Afyonkeşlik, toplum sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. Uyuşturucu ticareti, bağımlılık ve suç…

afyonkeş kelimesi ne demektir?

Afyonkeş kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan bir terimdir. “Afyon” kelimesi, genellikle uyuşturucu anlamında kullanılan bir terimdir. “Keş” ise araştırma, keşif anlamına gelir. Dolayısıyla “afyonkeş” terimi, genellikle uyuşturucu madde ticareti yapan, uyuşturucu bulma ve satma konusunda uzmanlaşmış kişiler için kullanılan bir…

afyonkeş ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkeş kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Uyanık Afyonkeş kelimesinin zıt anlamlısı olan “uyanık”, kişinin uykusuz ve dikkatli olması anlamına gelir. Afyonkeş kelimesi uyuşuk ve dalgın anlamına geldiği için “uyanık” kelimesi zıt anlamlıdır. Canlı Afyonkeş kelimesinin zıt anlamlısı olan “canlı”, kişinin…

afyonkeş ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkeş kelimesinin eş anlamlıları arasında “uyuşturucu satıcısı”, “uyuşturucu taciri”, “uyuşturucu satan kişi” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu terimler genellikle uyuşturucu ticareti yapan kişiler için kullanılan eş anlamlı kelimelerdir. Afyonkeş terimi genellikle eski dönemlerde kullanılan bir terim olup günümüzde daha çok “uyuşturucu…

afyonkarahisarlılık kelimesi ne demektir?

Afyonkarahisarlılık kelimesi, Afyonkarahisar şehrine özgü olan veya bu şehirle ilişkilendirilen durumu ifade eder. Afyonkarahisarlılık, bu şehirde yaşayan insanların kültürel, sosyal ve tarihi özelliklerini, gelenek ve göreneklerini, dil ve edebiyatlarını, yemek kültürlerini ve diğer özelliklerini kapsar. Afyonkarahisar’ın Tarihi Afyonkarahisar, tarihi zenginliği…

afyonkarahisarlılık ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkarahisarlılık kelimesi, bir şehir olan Afyonkarahisar’a ait olma durumunu ifade eder. Zıt anlamlı kelimeler ise genellikle karşıt anlamlı kelimelerdir. Afyonkarahisarlılık kelimesinin zıt anlamlı bir karşılığı bulunmamaktadır çünkü bu kelime bir yer ismi olduğu için karşıt anlamlı bir kelime bulunmamaktadır. Bu…

afyonkarahisarlılık ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkarahisarlılık kelimesinin eş anlamlılarına bakacak olursak, bu kelimenin yerine kullanılabilecek diğer kelimeler şunlar olabilir: Afyonkarahisarlı olma durumu, Afyonkarahisarlı kimlik, Afyonkarahisarlı olma özelliği, Afyonkarahisarlı olma durumu gibi ifadeler kullanılabilir. Bu ifadeler, Afyonkarahisar şehrine ait olma durumunu ve bu şehirle ilişkilendirilme durumunu…

afyonkarahisarlı kelimesi ne demektir?

Afyonkarahisarlı kelimesi, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Afyonkarahisar ilinden gelen kişi veya nesne anlamına gelir. Afyonkarahisar, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip illerinden biridir ve tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle bilinir. Afyonkarahisarlı kelimesi genellikle bu ilin yerlisi olan kişileri tanımlamak…

afyonkarahisarlı ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkarahisarlı kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini bulmak için öncelikle “Afyonkarahisarlı” kelimesinin anlamını incelememiz gerekmektedir. “Afyonkarahisarlı” kelimesi, Afyonkarahisar şehrinden olan veya o şehirle ilgili olan kişi anlamına gelir. Bu bağlamda, “Afyonkarahisarlı” kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini bulmak oldukça zor olabilir çünkü bu kelimeye…

afyonkarahisar kelimesi ne demektir?

Afyonkarahisar kelimesi, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir şehir ve aynı zamanda bu şehrin adını taşıyan bir ilin adıdır. Afyonkarahisar kelimesi, “afyon” ve “karahisar” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Afyon, haşhaş bitkisinden elde edilen ve uyuşturucu etkisi bulunan bir madde iken, “karahisar”…

afyonkarahisar ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkarahisar kelimesiyle zıt anlamlı kelimeler arasında “şehir” veya “yerleşim yeri” gibi kelimeler bulunabilir. Afyonkarahisar bir şehir olduğu için, zıt anlamlı kelimeler genellikle bu bağlamda düşünülür. Ayrıca “kırsal” veya “köy” gibi kelimeler de zıt anlamlı olabilir. Bu kelimeler, Afyonkarahisar’ın şehir olma…

afyonkarahisar ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyonkarahisar kelimesinin eş anlamlıları arasında “Afyon” ve “Karahisar” bulunmaktadır. Afyonkarahisar, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehirdir. Afyonkarahisar, aynı zamanda ünlü Afyon lokumuyla da tanınmaktadır. Şehrin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyerek…

afyon kelimesi ne demektir?

Afyon kelimesi, Türkçe’de “uyuşturucu etkisi olan madde” anlamına gelmektedir. Ayrıca Afyon, Türkiye’nin bir ilinin adıdır. Afyon kelimesi, aynı zamanda bu ilin merkezi olan Afyonkarahisar şehriyle de özdeşleşmiştir. Afyonkarahisar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olup, aynı zamanda ünlü Afyon…

afyon ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyon kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini inceleyeceğiz. Afyon kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri genellikle onun karşıtı olan kavramları ifade eder. Afyon kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Uyanıklık Afyonun zıt anlamlısı olan uyanıklık, dikkatli, tetikte ve bilinçli olmayı ifade eder. Afyonun etkisi altında…

afyon ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afyon ile eş anlamlı kelimeler arasında “uyuşturucu”, “uyuşturucu madde”, “opiat” gibi kelimeler bulunmaktadır. Afyon, genellikle ağrı kesici olarak kullanılan ve uyuşturucu etkisi bulunan bir bitkisel üründür. Bu nedenle afyonla ilişkilendirilen diğer kelimeler de genellikle bu özellikleri yansıtmaktadır. Ayrıca “haşhaş” da…

afur kelimesi ne demektir?

“Afur” kelimesi, eski Türkçe’de “affedersiniz” anlamına gelir. Bu kelime genellikle özür dilemek veya bir hatayı kabul etmek için kullanılır. “Af buyurun” şeklinde de kullanılabilir. Türkçe dilinde kullanılan eski kelimelerden biridir. Bu kelimenin kullanımı günümüzde oldukça azalmıştır.

afur ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afur kelimesinin zıt anlamlısı olarak “saadet” ve “mutluluk” gibi kelimeler kullanılabilir. Afur kelimesi olumsuz anlam taşırken, saadet ve mutluluk ise olumlu anlamlar içerir. Bu kelimeler arasındaki zıtlık, duygusal ve ruhsal durumları ifade etmektedir. Afur Afur, Türkçe’de “şanssızlık, talihsizlik, mutsuzluk” anlamlarına…

afur ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Afur kelimesinin eş anlamlıları arasında “bağışlama, affetme, affedicilik, merhamet” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler genellikle bir hatanın veya suçun affedilmesi, bağışlanması anlamında kullanılmaktadır. Afur kelimesi genellikle edebi metinlerde veya dini metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Türkçe dilinde zengin bir kelime hazinesi bulunduğu…

aftos kelimesi ne demektir?

“Aftos” kelimesi, Türkçe’de “kendini beğenmiş, kibirli, ukala” anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle kişilerin davranışlarına veya tutumlarına yönelik olarak kullanılır. Aftos kelimesi, kişinin kendini beğenmiş ve kibirli bir tavır sergilediği durumlarda kullanılır. Bu kelimenin kökeni Arapça “aftos” kelimesine dayanmaktadır.…

aftos ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aftos kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: 1. Nezaket 2. Zarafet 3. Incelik 4. Naziklik Aftos kelimesi genellikle kaba, nezaketsiz ve saygısız davranışları ifade etmek için kullanılır. Zıt anlamlı kelimeler ise tam tersi anlamları taşır. Bu kelimeler genellikle nazik, zarif ve…

aftos ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aftos kelimesinin eş anlamlıları arasında “kazara”, “tesadüfen”, “istemeden”, “yanlışlıkla” gibi kelimeler bulunmaktadır. Aftos kelimesi genellikle bir durumun kazara veya istemeden gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu bağlamda, eş anlamlı kelimeler de benzer bir anlam taşımaktadır. Aftos kelimesinin kullanımı genellikle günlük…

afsunlu kelimesi ne demektir?

Afsunlu kelimesi, Türkçe’de “büyülenmiş” veya “büyülü” anlamına gelir. Bu kelime genellikle edebi metinlerde veya halk hikayelerinde kullanılır. Afsunlu kelimesi, bir şeyin gizemli veya sihirli bir şekilde etkileyici olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, genellikle olağanüstü bir durumu veya olayı…

afsunlu ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Afsunlu kelimesinin zıt anlamlısı “afsunsuz” olarak karşımıza çıkmaktadır. Afsunlu kelimesi, büyüleyici, etkileyici anlamına gelirken, afsunsuz kelimesi ise sıradan, etkisiz anlamına gelmektedir. Bu iki kelime, birbirlerinin tam zıt anlamlı kelimeleridir. Afsunlu Afsunlu kelimesi, bir şeyin büyüleyici, etkileyici olduğunu ifade eder. Bu…