Kategori Türkçe Yazım Bilgisi Konuları

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, yazılı metinlerde cümlelerin anlamını belirleyen, okuyucunun metni anlamasına yardımcı olan ve doğru okunmasını sağlayan işaretlerdir. Türkçe yazı dilinde birçok noktalama işareti kullanılır ve her birinin belirli bir kullanım amacı vardır. İşte Türkçe’deki tüm noktalama işaretleri ve kullanımları: NOKTA…

Yazım (İmlâ) Kuralları

1. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük harfler, cümle başlarında, özel isimlerde, milliyet ve mensubiyet bildiren diller ve kavramlar başta olmak üzere bazı belirli durumlarda kullanılır. Örneğin: 2. Sayıların Yazımı Sayılar, genellikle rakamlarla ifade edilir. Ancak bir metinde sayı kullanılacaksa, on,…