Kategori Türkçe Dil Bilgisi Konuları

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların adını belirtmek için kullanılan kelimelere isim veya ad denir. İsimler, genellikle üç ana kategoride incelenir: 1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler: 2. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler: 3. Varlıkların Oluşuna Göre İsimler: Özel isimlerin ilk…