Kategori Sözcük Türleri

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların adını belirtmek için kullanılan kelimelere isim veya ad denir. İsimler, genellikle üç ana kategoride incelenir: 1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler: 2. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler: 3. Varlıkların Oluşuna Göre İsimler: Özel isimlerin ilk…