Kategori Türkçe Sözlük

aktüelleştirme ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüelleştirme ile eş anlamlı kelimeler arasında “güncelleme”, “yenileme”, “modernleştirme” gibi kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, bir konuyu veya bilgiyi güncel hale getirme, yenileme veya modernleştirme anlamında kullanılabilir. Aktüelleştirme, bir konunun veya bilginin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi anlamında kullanılan bir terimdir.…

aktüelleşmek kelimesi ne demektir?

Aktüelleşmek kelimesi, güncel hale gelmek, güncele gelmek anlamına gelir. Bir konunun veya bir olayın günümüzdeki koşullara uygun hale gelmesi, güncel bir konu haline gelmesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle medya ve iletişim alanlarında sıkça kullanılır. Özellikle haberlerin güncel olma durumunu…

aktüelleşmek ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüelleşmek kelimesinin zıt anlamlısı olarak “eskimek” ve “modası geçmek” gibi kelimeler kullanılabilir. Aktüelleşmek, bir konunun veya bir şeyin güncel ve geçerli hale gelmesini ifade ederken, bu kavramın zıt anlamlıları olan “eskimek” ve “modası geçmek” ise bir konunun veya bir şeyin…

aktüelleşmek ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüelleşmek, güncel hale gelmek anlamına gelir. Bu kavramın eş anlamlıları arasında “güncellenmek”, “güncel olmak”, “mevcut duruma gelmek” gibi ifadeler bulunmaktadır. Aktüelleşmek, bir konunun veya bir durumun günümüzdeki koşullara uygun hale gelmesi anlamında kullanılan bir terimdir. Bu kavram genellikle medya, iletişim…

aktüelleşme kelimesi ne demektir?

Aktüelleşme kelimesi, bir konunun veya bir olayın güncel hale gelmesi, günümüzde önem kazanması anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir konunun yeniden gündeme gelmesi, ilgi çekmesi veya tartışma konusu haline gelmesi durumlarında kullanılır. Aktüelleşme süreci, genellikle toplumsal, siyasi, kültürel veya ekonomik…

aktüelleşme ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüelleşme kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri, güncellenme, eskime, modası geçme gibi kelimeler olabilir. Aktüelleşme, bir konunun veya bilginin güncel hale gelmesi anlamına gelirken, güncellenme ise bir konunun veya bilginin yenilenmesi, güncel duruma getirilmesi anlamına gelir. Eskime ise bir konunun veya bilginin…

aktüelleşme ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüelleşme ile eş anlamlı kelimeler arasında “güncelleşme”, “güncellenme”, “güncel hale gelme” gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu kelimeler, bir konunun veya bir durumun güncel ve geçerli hale gelmesini ifade etmektedir. Aktüelleşme kavramı genellikle bilgi, haber veya konuların güncel ve relevant hale gelmesi…

aktüel kelimesi ne demektir?

Aktüel kelimesi, güncel, mevcut, şu anki anlamına gelir. Bu kelime genellikle olayların veya durumların mevcut durumunu ifade etmek için kullanılır. Aktüel kelimesi, bir konunun veya durumun şu anda geçerli olan durumunu vurgulamak için kullanılan bir sıfattır. Türkçe dilinde sıkça kullanılan…

aktüel ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüel kelimesinin zıt anlamlısı “eski” olabilir. Aktüel, güncel, şu anki anlamına gelirken, eski ise geçmişte kalmış, artık kullanılmayan anlamına gelir. Ayrıca “eski” kelimesinin yanı sıra “modası geçmiş” veya “demode” gibi kelimeler de aktüelin zıt anlamlıları olabilir. Bu kelimeler, zamanın ruhuna…

aktüel ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Aktüel kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: güncel, mevcut, şimdiki, zamanın, çağdaş, modern, son, yeni, taze, hâlihazırdaki. Bu kelimeler, aktüel kelimesinin anlamıyla aynı veya benzer anlamlara sahip olan kelimelerdir. Aktüel kelimesi genellikle güncel, şimdiki zamana ait olan konuları ifade etmek için kullanılır.…