eklektiklik ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Eklektiklik, farklı kaynaklardan veya tarzlardan öğelerin seçilip bir araya getirilmesi anlamına gelirken, zıt anlamlı kelimeler ise tamamen farklı anlamlara sahip olan kelimelerdir. Eklektiklik kavramının zıt anlamlı kelimelerine bir göz atalım:

Eklektiklik ile Zıt Anlamlı Kelimeler

Eklektiklik kavramının zıt anlamlı kelimeleri şunlardır:

 • Homojenlik
 • Tekdüzelik
 • Belirginlik
 • Seçicilik
 • Tarafsızlık

Eklektiklik, farklı kaynaklardan veya tarzlardan öğelerin seçilip bir araya getirilmesini ifade ederken, homojenlik ise aynı türden veya nitelikten öğelerin bir arada bulunması durumunu ifade eder. Eklektiklikte çeşitlilik ve farklılık ön plandayken, homojenlikte benzerlik ve tek düzelik vurgulanır.

Tekdüzelik, eklektiklikle zıt anlamlı bir kelime olarak karşımıza çıkar. Eklektik yaklaşımın aksine tek tip veya monoton bir yapıyı ifade eder. Eklektiklikte farklı kaynaklardan öğelerin seçilmesi söz konusu iken, tek düzelikte ise aynılık ve monotonluk öne çıkar.

Belirginlik de eklektiklikle zıt anlamlı bir kavramdır. Eklektik yaklaşımda farklı öğelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çeşitlilik ve karmaşıklık bulunurken, belirginlikte netlik ve açıklık ön plandadır.

Seçicilik, eklektikliğin zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Eklektik yaklaşımda farklı kaynaklardan öğelerin seçilip bir araya getirilmesi söz konusu iken, seçicilikte belirli öğelerin diğerlerinden ayrılması ve tercih edilmesi vurgulanır.

Son olarak, tarafsızlık da eklektiklikle zıt anlamlı bir kavramdır. Eklektik yaklaşımda farklı kaynaklardan öğelerin tarafsız bir şekilde bir araya getirilmesi mümkünken, tarafsızlıkta objektiflik ve nesnellik ön plandadır.

2 Yorumlar

 1. eklektik kelimesinin felsefi olarak net bir açıklamasını bulamadım bu yazıda. teşekkürler.

  • Eklektik Felsefe: Farklı Fikirlerin Harmanı
   Eklektik felsefe, farklı felsefi sistemlerden ve görüşlerden seçici bir şekilde fikirler alarak yeni bir felsefi sistem oluşturmaya çalışan bir akımdır. Bu akım, tek bir felsefi sisteme bağlı kalmak yerine, farklı bakış açılarından faydalanarak daha kapsamlı ve tutarlı bir felsefe oluşturmayı amaçlar.

   Eklektik felsefenin temel özellikleri şunlardır:

   Seçicilik: Farklı felsefi sistemlerden eleştirel bir şekilde fikirler seçilir ve değerlendirilir.
   Sentez: Seçilen fikirler, yeni ve tutarlı bir felsefi sistem oluşturmak için bir araya getirilir.
   Pragmatizm: Felsefi fikirlerin pratik değeri ve işe yararlılığı ön plandadır.
   Açık fikirlilik: Yeni fikirlere ve bakış açılarına karşı açık olunur.
   Eklektik felsefenin bazı önemli temsilcileri şunlardır:

   Platon: Hem idealizm hem de realizmden unsurlar içeren bir felsefi sistem geliştirmiştir.
   Aristoteles: Hem mantık hem de metafizik alanlarında önemli katkılar yapmıştır.
   Cicero: Stoacılık, Epikurosçuluk ve Platonculuk gibi farklı felsefi akımları incelemiş ve sentezlemiştir.
   René Descartes: Rasyonalizm ve ampirizmden unsurlar içeren bir felsefi sistem geliştirmiştir.
   Friedrich Nietzsche: Nihilizm, varoluşçuluk ve güç iradesi gibi kavramları incelemiştir.
   Eklektik felsefe günümüzde de ilgi görmeye devam etmektedir. Farklı disiplinlerden ve kültürlerden gelen fikirleri bir araya getirerek karmaşık problemlere çözümler bulmak için kullanılmaktadır.

   Eklektik felsefenin bazı eleştirileri de vardır:

   Tutarsızlık: Farklı felsefi sistemlerden gelen fikirler her zaman birbiriyle uyumlu olmayabilir.
   Yaratıcılık eksikliği: Eklektik felsefe, mevcut fikirleri yeniden yorumlamaktan öte yeni fikirler üretmeye odaklanmayabilir.
   Belirsizlik: Eklektik felsefe, net ve kesin cevaplar vermede zorlanabilir.
   Eklektik felsefe, karmaşık problemlere farklı açılardan bakmak ve farklı bakış açılarını anlamak için faydalı bir araç olabilir. Ancak, eklektik bir felsefi sistem oluştururken tutarlılık, yaratıcılık ve netlik gibi unsurlara da dikkat etmek önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir