İletişim Ünitesi Lise Özet

 • İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin farklı yollarla başkalarına aktarılmasıdır.
 • İnsanların temel ihtiyaçlarından biridir ve duyguları, düşünceleri, hayalleri paylaşma ihtiyacını karşılar.
 • İletişim insanlık tarihi boyunca gelişmiş ve dönüşmüştür, dil ise en etkili iletişim aracıdır.

İletişimin Ögeleri:

 1. Gönderici (Kaynak): İletişimi başlatan kişidir ve bilgi, istek veya düşünceleri alıcıya iletmek amacıyla iletiyi oluşturur.
 2. Alıcı: İletiyi alan ve ona anlam veren kişidir, iletiyi çözümleyerek geri bildirimde bulunur.
 3. İleti (Mesaj): Göndericinin düşüncelerinin görsel veya işitsel hale dönüşmüş şeklidir, iletişim aracılığıyla iletilir.
 4. Kanal: İletinin alıcıya ulaşmasını sağlayan yol veya araçtır, duyu organları ile iletiyi alıcıya taşır.
 5. Geri Bildirim (Dönüt): Alıcıdan göndericiye ileti hakkında verilen geri bildirimdir, iletişimin tam olarak gerçekleşmesini sağlar.
 6. Kod (Şifre): İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş şeklidir ve iletişimde ortak anlayışı sağlamak için kullanılır.
 7. Bağlam: İletişimde yer alan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır, bağlamsız iletişim düşünülemez.

Dilin İşlevleri:

 1. Sanatsal İşlev: Dilde sanatsal ifade ve yaratıcılık için kullanılır.
 2. Heyecan Bildirme İşlevi: Duygusal ifadelerin iletilmesini sağlar.
 3. Dil Ötesi İşlev: Dil olmadan da iletişim kurulabilir, beden dili gibi unsurlar bu işleve örnek verilebilir.
 4. Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: Dil, insanları eyleme teşvik etmek için kullanılabilir.
 5. Kanalı Kontrol İşlevi: Dil, iletişim kanalını kontrol etmek için kullanılır.
 6. Göndergesel İşlev: Dil, düşünceleri ve gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

Anlatımın Özellikleri:

 1. Açıklık: Anlatımın net ve belirsizlik içermemesi, noktalama işaretlerinin doğru kullanılması.
 2. Akıcılık: Anlatımın kolay okunabilir ve anlaşılabilir olması.
 3. Yalınlık: Gereksiz süslemelerden kaçınılması, anlatımın sade ve anlaşılır olması.
 4. Duruluk: Gereksiz sözcüklerden kaçınılması, anlatımın odaklanması.

Düşünceyi Geliştirme Yolları:

 1. Tanımlama: Varlıkların veya kavramların belirgin özelliklerle tanıtılması.
 2. Örnekleme: Düşünceyi somutlaştırmak için örnekler kullanma.
 3. Tanık Gösterme: Güvenilir bir kaynağın görüşlerine başvurma.
 4. Karşılaştırma: Benzerlik veya farklılık açıklamak için kullanma.
 5. Sayısal Verilerden Yararlanma: İstatistikler veya sayılarla destekleme.
 6. Somutlama: Soyut kavramların somut bir şekilde anlatılması.
 7. Benzetme: Benzerlikler aracılığıyla açıklama yapma.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir