İngilizce Past Perfect Tense Geçmişin Geçmişi Konu Anlatımı

1. Tanım ve Kullanım

Past Perfect Tense, İngilizcede geçmişte gerçekleşen iki olaydan daha önce meydana geleni ifade etmek için kullanılan bir zaman kipidir. Bu zaman kipi, geçmişte belirli bir noktadan önce tamamlanmış eylemleri anlatır. Bu nedenle “geçmişin geçmişi” olarak da adlandırılır.

2. Yapısı

Past Perfect Tense’in temel yapısı şu şekildedir:

Özne + had + fiilin 3. hali (past participle)

Örnek cümleler:

 • I had finished my homework before dinner. (Akşam yemeğinden önce ödevimi bitirmiştim.)
 • They had left the party when we arrived. (Biz vardığımızda onlar partiden ayrılmışlardı.)

3. Kullanım Alanları

 1. Geçmişteki iki olaydan önce gerçekleşeni ifade etmek:

  Bu, Past Perfect Tense’in en yaygın kullanımıdır. Geçmişte gerçekleşen iki olaydan hangisinin daha önce olduğunu belirtmek için kullanılır.

  Örnek: By the time I arrived at the station, the train had already left. (Ben istasyona vardığımda, tren çoktan ayrılmıştı.)

 2. Geçmişteki bir durumun ne kadar sürdüğünü belirtmek:

  Bir eylemin geçmişte başlayıp yine geçmişteki bir noktaya kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: When I met her, she had lived in London for 10 years. (Onunla tanıştığımda, 10 yıldır Londra’da yaşıyordu.)

 3. Geçmişte gerçekleşmeyen olayları ifade etmek:

  Geçmişte olması beklenen ancak gerçekleşmeyen olayları anlatmak için kullanılır.

  Örnek: I had hoped to see you at the party, but you didn’t come. (Seni partide görmeyi ummuştum, ama gelmedin.)

4. Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

4.1 Olumlu Cümleler

Olumlu cümleler, temel yapıyı takip eder:

Örnek: She had studied English before moving to the USA. (ABD’ye taşınmadan önce İngilizce çalışmıştı.)

4.2 Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde “not” kelimesi “had” yardımcı fiilinden sonra gelir:

Örnek: They had not (hadn’t) seen the movie before last night. (Dün geceden önce filmi izlememişlerdi.)

4.3 Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde “had” yardımcı fiili öznenin önüne gelir:

Örnek: Had you ever visited Paris before last summer? (Geçen yazdan önce hiç Paris’i ziyaret etmiş miydin?)

5. Zaman Belirteçleri

Past Perfect Tense ile sıkça kullanılan bazı zaman belirteçleri şunlardır:

 • before (önce)
 • after (sonra)
 • already (çoktan)
 • just (az önce)
 • never (asla)
 • by the time (… -e kadar)

6. Past Perfect vs. Simple Past

Past Perfect ve Simple Past arasındaki farkı anlamak önemlidir:

 • Simple Past, geçmişte tamamlanmış tek bir eylemi ifade eder.
 • Past Perfect, geçmişte başka bir olaydan önce tamamlanmış eylemleri ifade eder.

Örnek:

Simple Past: I arrived at the party at 8 PM. (Partiye saat 8’de vardım.)

Past Perfect: When I arrived at the party at 8 PM, John had already left. (Partiye saat 8’de vardığımda, John çoktan ayrılmıştı.)

7. Alıştırmalar

Past Perfect Tense’i daha iyi anlamak ve kullanmak için aşağıdaki alıştırmaları yapabilirsiniz:

 1. Verilen cümleleri Past Perfect Tense kullanarak yeniden yazın.
 2. Geçmişte yaşadığınız iki olayı düşünün ve bunları Past Perfect Tense kullanarak bir paragrafta anlatın.
 3. Bir hikaye okuyun ve Past Perfect Tense kullanılan cümleleri bulun. Bu cümlelerin neden bu zaman kipinde yazıldığını açıklayın.

Past Perfect Tense, İngilizce’de geçmiş olayları anlatırken kronolojik sırayı belirtmek için çok önemli bir zaman kipidir. Düzenli pratik yaparak bu zaman kipini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir