Metin Türleri

 1. Sanat Metinleri (Edebi Metinler):
  • Amacı: Edebi heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak.
  • Örnek Türler: Şiir, masal, fabl, destan, hikâye, roman, tiyatro.
 2. Öğretici Metinler (Bilgilendirici Metinler):
  • Amacı: Tanıtmak, bilgi vermek, uyarı yapmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek, yönlendirmek.
  • Örnek Türler: Tarihî metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete metinleri (makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları), kişisel hayat metinleri (anı, günlük, gezi yazısı, biyografi / otobiyografi, mektup).

Dil Kullanımından Doğan Türler:

 1. Ağız:
  • Tanım: Bir dilin farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimi.
  • Örnekler: Kayseri ağzı, Erzurum ağzı, Trakya ağzı.
 2. Şive:
  • Tanım: Bir dilin tarihî gelişimi içinde ayrılmış kolları, milletin tarihî, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle farklı coğrafyalara yayılması sonucu.
  • Örnekler: Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi.
 3. Lehçe:
  • Tanım: Dilin tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerde ayrılmış kolları.
  • Örnekler: Çuvaş lehçesi, Yakut lehçesi.
 4. Argo:
  • Tanım: Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığı.
  • Özellikler: Genellikle kaba bir söyleyişe sahiptir.
 5. Jargon:
  • Tanım: Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı.
 6. Standart (Ölçünlü) Dil:
  • Tanım: Bir dilin toplum olarak konuşan ve yazanların uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dildir.
  • Örnek: Standart Türkçe, İstanbul Türkçesi temel alınarak biçimlendirilmiştir. Kuralları yazım kılavuzlarında ve sözlüklerde belirtilir.

Bu cheat sheet, metindeki metin türleri ve dil kullanımından kaynaklanan türleri açıklamaktadır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir