İngilizce İsim-Fiil Dönüşümleri (Gerund Ve Infinitive) Konu Anlatımı

1. Gerund (İsim-Fiil) Nedir?

Gerund, İngilizce’de fiillerin “-ing” eki alarak isim gibi kullanılmasıdır. Bu yapı, Türkçe’deki “-mak, -mek” eklerine benzer bir işlev görür.

Gerund Kullanım Alanları:

 1. Cümle öznesi olarak: Reading is my favorite hobby. (Okumak en sevdiğim hobidir.)
 2. Nesne olarak: I enjoy swimming. (Yüzmeyi severim.)
 3. Edat tamamlayıcısı olarak: She is interested in learning languages. (Dil öğrenmeye ilgi duyuyor.)
 4. Bileşik isim yapımında: Swimming pool (Yüzme havuzu)

Bu kullanım alanları, gerund’ın cümle içinde çeşitli görevler üstlenebileceğini gösterir. Özellikle bazı fiiller ve ifadeler gerund kullanımını gerektirir.

2. Infinitive (Mastar) Nedir?

Infinitive, fiilin yalın hali olup genellikle “to” ile kullanılır. Türkçe’de “-mak, -mek” ekleriyle ifade edilir.

Infinitive Kullanım Alanları:

 1. Amaç belirtmek için: I went to the store to buy milk. (Süt almak için markete gittim.)
 2. Bazı sıfatlardan sonra: It’s important to exercise regularly. (Düzenli egzersiz yapmak önemlidir.)
 3. Bazı fiillerden sonra: She decided to study abroad. (Yurtdışında okumaya karar verdi.)
 4. Soru kelimelerinden sonra: I don’t know what to do. (Ne yapacağımı bilmiyorum.)

Infinitive yapısı, cümleye amaç, niyet veya sonuç anlamı katabilir. Ayrıca bazı yapılar ve ifadeler özellikle infinitive kullanımını gerektirir.

3. Gerund ve Infinitive Arasındaki Farklar

Gerund ve infinitive arasındaki temel farklar şunlardır:

 1. Yapısal fark: Gerund her zaman “-ing” ekini alırken, infinitive genellikle “to” ile kullanılır.
 2. Anlam farkı: Gerund genellikle devam eden veya genel bir eylemi ifade ederken, infinitive daha çok gelecekteki bir eylemi veya amacı belirtir.
 3. Kullanım alanları: Bazı fiiller ve yapılar özellikle gerund veya infinitive kullanımını gerektirir.

Bu farkları anlamak, doğru yapıyı kullanmak için önemlidir. Ancak bazı durumlarda her iki yapı da kullanılabilir ve anlamda küçük değişiklikler olabilir.

4. Sadece Gerund Kullanan Yaygın Fiiller

Bazı fiiller özellikle gerund yapısıyla kullanılır. İşte en yaygın olanlardan bazıları:

 1. enjoy (hoşlanmak): I enjoy reading books. (Kitap okumaktan hoşlanırım.)
 2. finish (bitirmek): She finished writing her essay. (Denemesini yazmayı bitirdi.)
 3. consider (düşünmek): We are considering moving to a new city. (Yeni bir şehre taşınmayı düşünüyoruz.)
 4. avoid (kaçınmak): Try to avoid making the same mistake. (Aynı hatayı yapmaktan kaçınmaya çalış.)
 5. suggest (önermek): He suggested going to the beach. (Plaja gitmeyi önerdi.)

Bu fiillerle gerund kullanımı, eylemin kendisine odaklanmayı sağlar ve genellikle daha genel veya soyut bir anlam taşır.

5. Sadece Infinitive Kullanan Yaygın Fiiller

Bazı fiiller ise özellikle infinitive yapısıyla kullanılır. En sık kullanılanlardan bazıları şunlardır:

 1. want (istemek): I want to learn French. (Fransızca öğrenmek istiyorum.)
 2. hope (ummak): We hope to see you soon. (Seni yakında görmeyi umuyoruz.)
 3. decide (karar vermek): They decided to start a new business. (Yeni bir işe başlamaya karar verdiler.)
 4. plan (planlamak): She plans to visit her parents next week. (Gelecek hafta ailesini ziyaret etmeyi planlıyor.)
 5. refuse (reddetmek): He refused to answer the question. (Soruyu cevaplamayı reddetti.)

Bu fiillerle infinitive kullanımı, genellikle gelecekteki bir eylemi veya bir amacı ifade eder.

6. Hem Gerund Hem Infinitive Kullanabilen Fiiller

Bazı fiiller hem gerund hem de infinitive ile kullanılabilir. Ancak kullanıma göre anlam farklılıkları olabilir:

 1. start (başlamak):

  • She started crying. (Ağlamaya başladı. – Eylemin başlangıcına odaklanır.)
  • She started to cry. (Ağlamaya başladı. – Eylemin başlangıç anına odaklanır.)
 2. remember (hatırlamak):

  • I remember meeting her. (Onunla tanıştığımı hatırlıyorum. – Geçmişteki bir olayı hatırlama)
  • Remember to lock the door. (Kapıyı kilitlemeyi unutma. – Gelecekte yapılacak bir şeyi hatırlama)
 3. stop (durmak):

  • He stopped smoking. (Sigara içmeyi bıraktı. – Bir alışkanlığı bırakma)
  • He stopped to smoke. (Sigara içmek için durdu. – Bir şey yapmak için durma)

Bu tür fiillerde, gerund ve infinitive kullanımı arasındaki farkı anlamak, doğru anlamı iletmek için önemlidir.

Gerund ve infinitive kullanımı, İngilizce dilbilgisinin önemli konularından biridir. Doğru kullanım, cümlelerin anlamını ve yapısını büyük ölçüde etkiler. Bu yapıları öğrenmek ve pratik yapmak, İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın ki dil öğrenimi sürekli pratik gerektirir, bu nedenle bu yapıları günlük konuşmalarınızda ve yazılarınızda kullanmaya çalışın.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir