İngilizce İsim Tamlamaları Konu Anlatımı

İsim tamlamaları, İngilizce dilbilgisinde önemli bir rol oynar. Bu yapılar, bir ismi daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak veya açıklamak için kullanılır. İsim tamlamaları, cümleleri daha zengin ve anlamlı hale getirir.

1. İsim Tamlamalarının Yapısı

İsim tamlamaları genellikle şu yapılardan oluşur:

 1. Belirteç + İsim: Bu yapı, bir ismi nitelemek için kullanılır.

  Örnek: “big house” (büyük ev), “old car” (eski araba)

 2. İsim + İsim: Bu yapıda, bir isim diğerini tanımlar veya sınıflandırır.

  Örnek: “coffee cup” (kahve fincanı), “school bus” (okul otobüsü)

 3. Sıfat + İsim: Sıfatlar, isimlerin özelliklerini belirtir.

  Örnek: “happy child” (mutlu çocuk), “expensive car” (pahalı araba)

2. İsim Tamlamalarının Kullanımı

İsim tamlamaları, cümle içinde farklı görevler üstlenebilir:

 1. Özne olarak:

  Örnek: “The red car is mine.” (Kırmızı araba benimdir.)

 2. Nesne olarak:

  Örnek: “I bought a new computer.” (Yeni bir bilgisayar satın aldım.)

 3. Edat tümleci olarak:

  Örnek: “The book is on the wooden table.” (Kitap ahşap masanın üzerinde.)

3. Karmaşık İsim Tamlamaları

Bazen isim tamlamaları daha karmaşık olabilir ve birden fazla öğe içerebilir:

 1. Sıfat + Sıfat + İsim:

  Örnek: “beautiful old house” (güzel eski ev)

 2. Belirteç + Sıfat + İsim:

  Örnek: “very tall building” (çok yüksek bina)

 3. Sıfat + İsim + İsim:

  Örnek: “red brick house” (kırmızı tuğla ev)

4. İsim Tamlamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İsim tamlamalarını kullanırken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir:

 1. Sıralama: İngilizce’de sıfatlar genellikle isimden önce gelir.

  Örnek: “a beautiful red car” (güzel kırmızı bir araba) – “red beautiful a car” değil

 2. Sayılabilir ve Sayılamaz İsimler: İsim tamlamalarında, ismin sayılabilir veya sayılamaz olmasına dikkat edilmelidir.

  Örnek: “much water” (çok su) – sayılamaz isim için “much” kullanılır

  Örnek: “many books” (çok kitap) – sayılabilir isim için “many” kullanılır

 3. Tekil ve Çoğul Uyumu: İsim tamlamalarında, ana ismin tekil veya çoğul olmasına dikkat edilmelidir.

  Örnek: “three red apples” (üç kırmızı elma) – çoğul isim

  Örnek: “one big house” (bir büyük ev) – tekil isim

Alıştırmalar

İsim tamlamalarını daha iyi anlamak ve kullanmak için aşağıdaki alıştırmaları yapabilirsiniz:

 1. Çevrenizdeki nesneleri tanımlayan isim tamlamaları oluşturun.
 2. Bir hikaye yazın ve mümkün olduğunca çok isim tamlaması kullanın.
 3. İngilizce bir metin okuyun ve içindeki isim tamlamalarını tespit edin.
 4. Arkadaşlarınızla isim tamlamaları kullanarak nesneleri tarif etme oyunu oynayın.

İsim tamlamalarını doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce ifade yeteneğinizi geliştirecek ve dilinizi daha zengin ve etkili hale getirecektir. Düzenli pratik yaparak, bu yapıları kolaylıkla kullanabilir hale geleceksiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir