İngilizce Olumlu, Olumsuz Ve Soru Cümleleri Yapısı Konu Anlatımı

1. Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu cümleler, bir eylemin gerçekleştiğini veya bir durumun var olduğunu ifade eder. İngilizce’de olumlu cümle yapısı genellikle şu şekildedir:

 1. Özne (Subject)
 2. Yardımcı fiil (Auxiliary verb) – gerekiyorsa
 3. Ana fiil (Main verb)
 4. Nesne veya tamamlayıcı (Object or complement) – gerekiyorsa

Örnek olumlu cümleler:

 • I eat apples. (Ben elma yerim.)
 • She is reading a book. (O bir kitap okuyor.)
 • They have finished their homework. (Onlar ödevlerini bitirdiler.)

2. Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümleler, bir eylemin gerçekleşmediğini veya bir durumun var olmadığını ifade eder. İngilizce’de olumsuz cümle yapısı genellikle şu şekildedir:

 1. Özne (Subject)
 2. Yardımcı fiil (Auxiliary verb)
 3. Olumsuzluk belirteci “not”
 4. Ana fiil (Main verb)
 5. Nesne veya tamamlayıcı (Object or complement) – gerekiyorsa

Örnek olumsuz cümleler:

 • I do not eat apples. (Ben elma yemem.)
 • She is not reading a book. (O bir kitap okumuyor.)
 • They have not finished their homework. (Onlar ödevlerini bitirmediler.)

3. Soru Cümlesi Yapısı

Soru cümleleri, bilgi almak veya onay istemek için kullanılır. İngilizce’de soru cümlesi yapısı genellikle şu şekildedir:

 1. Soru kelimesi (Question word) – gerekiyorsa (What, Where, When, Why, How, vb.)
 2. Yardımcı fiil (Auxiliary verb)
 3. Özne (Subject)
 4. Ana fiil (Main verb)
 5. Nesne veya tamamlayıcı (Object or complement) – gerekiyorsa

Örnek soru cümleleri:

 • Do you eat apples? (Elma yer misin?)
 • Is she reading a book? (O bir kitap mı okuyor?)
 • Have they finished their homework? (Onlar ödevlerini bitirdiler mi?)
 • Where do you live? (Nerede yaşıyorsun?)

Önemli Noktalar

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Yardımcı Fiiller: Be (am, is, are), have, do gibi yardımcı fiiller, cümlenin zamanına ve yapısına göre değişir. Örneğin:
  • Present Simple: do/does
  • Past Simple: did
  • Present Continuous: am/is/are
  • Present Perfect: have/has
 2. Kısaltmalar: Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinin cevaplarında genellikle kısaltmalar kullanılır:
  • is not = isn’t
  • do not = don’t
  • cannot = can’t
 3. Özne-Yüklem Uyumu: Özne ile yüklemin sayı ve şahıs bakımından uyumlu olması gerekir. Örneğin:
  • He eats (doğru) – He eat (yanlış)
  • They are (doğru) – They is (yanlış)

Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri olumlu, olumsuz ve soru formlarına çeviriniz:

 1. She likes coffee. (O kahveyi sever.)
  • Olumsuz: She does not like coffee.
  • Soru: Does she like coffee?
 2. They went to the park yesterday. (Onlar dün parka gittiler.)
  • Olumsuz: They did not go to the park yesterday.
  • Soru: Did they go to the park yesterday?
 3. I am studying English. (Ben İngilizce çalışıyorum.)
  • Olumsuz: I am not studying English.
  • Soru: Am I studying English?

Bu alıştırmalar, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin yapısını pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Düzenli pratik yaparak bu yapıları daha iyi kavrayabilir ve İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir