İngilizce Koşul Cümleleri (Conditional Sentences) Konu Anlatımı

Koşul cümleleri, İngilizce’de belirli durumların sonuçlarını ifade etmek için kullanılır. Bu cümleler genellikle iki kısımdan oluşur: koşul kısmı (if clause) ve sonuç kısmı (main clause). Koşul cümleleri, farklı zaman ve olasılıklara göre dört ana gruba ayrılır.

1. Sıfır Tip Koşul Cümlesi (Zero Conditional)

Bu tip, genel gerçekleri veya her zaman doğru olan durumları ifade etmek için kullanılır.

Yapı:

If + Simple Present, Simple Present

Örnek:

If you heat water to 100°C, it boils. (Suyu 100°C’ye ısıtırsanız, kaynar.)

2. Birinci Tip Koşul Cümlesi (First Conditional)

Gerçekleşmesi mümkün olan gelecekteki durumları ifade etmek için kullanılır.

Yapı:

If + Simple Present, Will + Verb (base form)

Örnek:

If it rains tomorrow, I will stay at home. (Yarın yağmur yağarsa, evde kalacağım.)

3. İkinci Tip Koşul Cümlesi (Second Conditional)

Gerçekleşme olasılığı düşük olan hayali durumları veya şu anki gerçekliğe aykırı durumları ifade etmek için kullanılır.

Yapı:

If + Simple Past, Would + Verb (base form)

Örnek:

If I won the lottery, I would travel the world. (Piyango kazansaydım, dünyayı gezerdim.)

4. Üçüncü Tip Koşul Cümlesi (Third Conditional)

Geçmişte gerçekleşmemiş durumların hayali sonuçlarını ifade etmek için kullanılır.

Yapı:

If + Past Perfect, Would have + Past Participle

Örnek:

If I had studied harder, I would have passed the exam. (Daha çok çalışsaydım, sınavı geçerdim.)

Koşul Cümlelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 1. If yerine Unless kullanımı: Unless, “if not” anlamına gelir ve genellikle olumlu cümlelerde kullanılır.

  Örnek: Unless it rains, we will go to the park. (Yağmur yağmazsa, parka gideceğiz.)

 2. Mixed Conditionals: Bazen farklı tiplerdeki koşul cümleleri birleştirilebilir.

  Örnek: If I had studied medicine (3rd conditional), I would be a doctor now (2nd conditional).

 3. Diğer koşul belirten kelimeler: “If” dışında, “as long as”, “provided that”, “on condition that” gibi ifadeler de koşul belirtmek için kullanılabilir.

  Örnek: You can borrow my car provided that you return it by 5 pm. (Saat 5’e kadar geri getirmen şartıyla arabamı ödünç alabilirsin.)

Alıştırmalar

Koşul cümlelerini daha iyi anlamak ve pekiştirmek için aşağıdaki alıştırmaları yapabilirsiniz:

 1. Verilen cümleleri doğru koşul cümlesi tipine göre tamamlayın.
 2. Günlük hayattan örnekler vererek kendi koşul cümlelerinizi oluşturun.
 3. Bir hikaye yazın ve içinde en az üç farklı tip koşul cümlesi kullanın.
 4. Arkadaşlarınızla rol yapma aktivitesi yaparak, farklı senaryolarda koşul cümlelerini kullanın.

Koşul cümleleri, İngilizce’de çeşitli durumları ifade etmek için sıkça kullanılan önemli bir gramer konusudur. Bu yapıları düzenli olarak pratik yaparak daha akıcı ve doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir