İngilizce Simple Present Tense Geniş Zaman Konu Anlatımı

1. Tanım ve Kullanım

Simple Present Tense, İngilizce’de en temel ve sık kullanılan zamanlardan biridir. Bu zaman, genel doğruları, alışkanlıkları, rutin eylemleri ve değişmeyen durumları ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

 1. Genel doğrular ve değişmez gerçekler: Bu kullanım, evrensel olarak kabul edilen veya bilimsel gerçekleri ifade etmek için tercih edilir. Örneğin: “The Earth revolves around the Sun.” (Dünya Güneş’in etrafında döner.) Bu cümle, değişmez bir bilimsel gerçeği ifade eder ve bu nedenle Simple Present Tense kullanılır.
 2. Alışkanlıklar ve rutinler: Düzenli olarak tekrarlanan eylemler için kullanılır. Örnek: “I brush my teeth twice a day.” (Günde iki kez dişlerimi fırçalarım.) Bu cümle, kişinin günlük rutininin bir parçası olan bir alışkanlığı ifade eder.
 3. Programlanmış gelecek olayları: Özellikle resmi olarak planlanmış veya programlanmış gelecek olayları anlatmak için kullanılır. Örnek: “The train leaves at 5 PM tomorrow.” (Tren yarın saat 17:00’de kalkıyor.) Bu kullanım, gelecekte gerçekleşecek ancak şimdiden planlanmış bir olayı ifade eder.
 4. Duygular, düşünceler ve tercihler: Kişinin mevcut durumda hissettiği duyguları, düşünceleri veya tercihlerini ifade etmek için kullanılır. Örnek: “I think this movie is great.” (Bu filmin harika olduğunu düşünüyorum.) Bu cümle, konuşanın mevcut düşüncesini ifade eder.

2. Cümle Yapısı

Simple Present Tense’in cümle yapısı, öznenin tekil veya çoğul olmasına ve fiilin türüne göre değişiklik gösterir.

Olumlu Cümleler:

 1. Tekil özneler (I, you, he, she, it) için:

  Özne + fiil (I/you için yalın hali, he/she/it için -s veya -es eklenir) + nesne/tamamlayıcı

  Örnek: “She plays tennis every weekend.” (O her hafta sonu tenis oynar.)

  Bu örnekte, tekil üçüncü şahıs özne (she) kullanıldığı için fiile -s eki getirilmiştir.

 2. Çoğul özneler (we, you, they) için:

  Özne + fiilin yalın hali + nesne/tamamlayıcı

  Örnek: “They visit their grandparents once a month.” (Onlar ayda bir kez büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret ederler.)

  Bu örnekte, çoğul özne (they) kullanıldığı için fiil (visit) yalın halde kullanılmıştır.

Olumsuz Cümleler:

 1. Tüm özneler için:

  Özne + do/does not + fiilin yalın hali + nesne/tamamlayıcı

  Örnek: “I do not like spicy food.” (Baharatlı yemeği sevmem.)

  Bu örnekte, birinci tekil şahıs (I) için “do not” kullanılmıştır. Eğer özne üçüncü tekil şahıs olsaydı (he, she, it), “does not” kullanılırdı.

Soru Cümleleri:

 1. Tüm özneler için:

  Do/Does + özne + fiilin yalın hali + nesne/tamamlayıcı + ?

  Örnek: “Does she speak French?” (O Fransızca konuşur mu?)

  Bu soru cümlesinde, özne üçüncü tekil şahıs (she) olduğu için “Does” kullanılmıştır. Eğer özne çoğul veya I/you olsaydı, “Do” kullanılırdı.

3. Özel Durumlar ve İstisnalar

Simple Present Tense kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı özel durumlar ve istisnalar vardır:

 1. -s/-es eki kuralları:

  Üçüncü tekil şahıs özneler (he, she, it) için fiillere -s veya -es eki getirilir. Bu ekin kullanımında bazı özel kurallar vardır:

  • Genel olarak fiilin sonuna -s eklenir: play -> plays, sing -> sings
  • -sh, -ch, -x, -o ile biten fiillere -es eklenir: wash -> washes, catch -> catches, fix -> fixes, go -> goes
  • Ünsüz + y ile biten fiillerde y harfi i’ye dönüşür ve -es eklenir: study -> studies, cry -> cries
  • Ünlü + y ile biten fiillere sadece -s eklenir: play -> plays, say -> says
 2. Be fiili:

  “Be” fiili, Simple Present Tense’de diğer fiillerden farklı çekimlenir:

  • I am
  • You/We/They are
  • He/She/It is

  Örnek: “She is a doctor.” (O bir doktordur.)

 3. Have fiili:

  “Have” fiili, üçüncü tekil şahıslar için “has” şeklinde kullanılır:

  • I/You/We/They have
  • He/She/It has

  Örnek: “He has two cats.” (Onun iki kedisi var.)

4. Sık Kullanılan Zaman Zarfları

Simple Present Tense ile sıkça kullanılan bazı zaman zarfları şunlardır:

 • Always (her zaman)
 • Usually (genellikle)
 • Often (sık sık)
 • Sometimes (bazen)
 • Rarely (nadiren)
 • Never (asla)
 • Every day/week/month/year (her gün/hafta/ay/yıl)
 • Once a week/month (haftada/ayda bir kez)
 • Twice a day/week (günde/haftada iki kez)

Bu zaman zarfları, eylemin ne sıklıkla veya ne zaman gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır ve genellikle cümlenin başında, sonunda veya yardımcı fiilden sonra yer alırlar.

Örnek: “I usually go to the gym three times a week.” (Genellikle haftada üç kez spor salonuna giderim.)

5. Yaygın Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Üçüncü tekil şahıs -s/-es ekini unutmak:

  En sık yapılan hatalardan biri, he/she/it özneleriyle kullanılan fiillerde -s/-es ekini unutmaktır.

  Yanlış: He play tennis. / Doğru: He plays tennis.

 2. Do/Does kullanımını karıştırmak:

  Olumsuz ve soru cümlelerinde, üçüncü tekil şahıslar için “does”, diğer özneler için “do” kullanılmalıdır.

  Yanlış: Does they like pizza? / Doğru: Do they like pizza?

 3. Alışkanlıklar için Present Continuous kullanmak:

  Rutin eylemler ve alışkanlıklar için Simple Present Tense kullanılmalıdır, Present Continuous değil.

  Yanlış: I am going to work every day at 8 AM. / Doğru: I go to work every day at 8 AM.

 4. Zaman zarflarının yanlış yerleştirilmesi:

  Zaman zarfları genellikle cümlenin başında, sonunda veya yardımcı fiilden sonra gelir. Ana fiilden önce gelmemelidir.

  Yanlış: I every day walk to school. / Doğru: I walk to school every day. veya Every day, I walk to school.

Simple Present Tense, İngilizce’de en temel ve yaygın kullanılan zamanlardan biridir. Doğru kullanımı, etkili iletişim için çok önemlidir. Bu zamanı kullanırken, cümle yapısına, özne-fiil uyumuna ve özel durumlara dikkat etmek gerekir. Düzenli pratik yaparak ve yukarıda belirtilen yaygın hatalara dikkat ederek, Simple Present Tense kullanımında ustalaşabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir