İngilizce İsim Cümleleri Konu Anlatımı

1. İsim Cümlelerinin Tanımı ve Önemi

İsim cümleleri, İngilizce dilbilgisinde önemli bir yere sahiptir. Bu cümleler, bir şeyin ne olduğunu veya kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. İsim cümleleri, genellikle “be” fiilinin çekimlenmiş halleri (am, is, are, was, were) ile birlikte kullanılır.

2. İsim Cümlelerinin Yapısı

İsim cümlelerinin temel yapısı şu şekildedir:

 1. Özne + Be fiili + Yüklem İsmi

Örnek:
– She is a doctor. (O bir doktordur.)
– They are students. (Onlar öğrencidir.)

3. İsim Cümlelerinde Zaman Kullanımı

İsim cümleleri farklı zamanlarda kullanılabilir. İşte en yaygın kullanılan zamanlar:

a. Geniş Zaman (Simple Present Tense)

Geniş zamanda, “am, is, are” kullanılır.

 1. I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
 2. She is happy. (O mutludur.)
 3. They are friends. (Onlar arkadaştır.)

b. Geçmiş Zaman (Simple Past Tense)

Geçmiş zamanda, “was, were” kullanılır.

 1. I was a student last year. (Geçen yıl bir öğrenciydim.)
 2. They were at home yesterday. (Dün evdeydiler.)

c. Gelecek Zaman (Simple Future Tense)

Gelecek zamanda, “will be” kullanılır.

 1. I will be a doctor in five years. (Beş yıl içinde doktor olacağım.)
 2. She will be 30 next month. (Gelecek ay 30 yaşında olacak.)

4. Olumsuz İsim Cümleleri

İsim cümlelerini olumsuz yapmak için, “be” fiilinden sonra “not” eklenir.

 1. I am not a lawyer. (Ben avukat değilim.)
 2. She is not happy. (O mutlu değil.)
 3. They are not at home. (Onlar evde değil.)

5. Soru Formu

İsim cümlelerini soru formuna çevirmek için, “be” fiili cümlenin başına getirilir.

 1. Am I your friend? (Ben senin arkadaşın mıyım?)
 2. Is she a doctor? (O bir doktor mu?)
 3. Are they students? (Onlar öğrenci mi?)

6. İsim Cümlelerinde Sıfat Kullanımı

İsim cümlelerinde sıfatlar da kullanılabilir. Sıfatlar genellikle “be” fiilinden sonra gelir.

 1. The weather is beautiful today. (Hava bugün güzel.)
 2. My sister is very intelligent. (Kız kardeşim çok zeki.)
 3. These books are interesting. (Bu kitaplar ilginç.)

7. Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri isim cümlelerine çevirin:

 1. John / teacher
 2. They / not / happy
 3. We / students / last year
 4. She / doctor / in the future
 5. Is / your brother / an engineer?

Cevaplar:
1. John is a teacher.
2. They are not happy.
3. We were students last year.
4. She will be a doctor in the future.
5. Is your brother an engineer?

İsim cümleleri, İngilizce’de temel cümle yapılarından biridir. Bu cümleleri doğru bir şekilde kullanmak, etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Farklı zaman ve durumlarda isim cümlelerini kullanarak pratik yapmanız, dil becerilerinizi geliştirmenize katkıda bulunacaktır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir