İslamiyet’in etkisiyle gelişen Türk edebiyatı

İslamiyet’in etkisiyle gelişen Türk edebiyatı, Türklerin İslam dinini benimsemesi ve İslam kültürüyle etkileşim içinde olmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu dönem, genellikle “İslami Türk Edebiyatı” olarak adlandırılır ve halk edebiyatı ile divan edebiyatı olmak üzere iki ana kola ayrılır.

 1. Halk Edebiyatı:
  • Halk edebiyatı, halk arasından yetişmiş sanatçılar tarafından oluşturulmuş sözlü ürünleri içerir.
  • Dil, sade ve anlaşılır bir Türkçedir ve halkın günlük yaşamında kullanılan dilden etkilenir.
  • Halk edebiyatı genellikle üç ana kategoriye ayrılır: a. Dinî-Tasavvufi Edebiyat: İslam dini ve tasavvufi düşünceyi konu alan eserler. b. Âşık Edebiyatı: Âşıkların aşk, sevgi, doğa ve toplumsal konuları işlediği edebiyat dalı. c. Anonim Halk Edebiyatı: Bilinmeyen anonim halk şairleri tarafından söylenmiş eserler.
 2. Divan Edebiyatı:
  • Divan edebiyatı, daha çok medrese eğitimi almış, İslam kültürüne vakıf şairler tarafından oluşturulan edebiyattır.
  • Bu edebiyatta Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça kullanılır.
  • Şiirin ana türü gazel olup, rubai, kaside, mesnevi gibi diğer şiir türleri de gelişmiştir.
  • Divan edebiyatı, özellikle aşk, ayrılık, ahlaki konular ve övgü üzerine yoğunlaşmıştır.
  • Ünlü şairler arasında Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim gibi isimler bulunur.

Bu dönemdeki eserler, İslam kültürünün etkisiyle zenginleşmiş ve Türk kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. İslamiyet’in kabulünden sonra Türk edebiyatı bu yeni kültürel etkilerle zenginleşmiş ve gelişmiştir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir