İngilizce Future Tenses Gelecek Zamanlar Konu Anlatımı

Gelecek zamanlar, İngilizce’de ileride gerçekleşecek eylemler hakkında konuşmak için kullanılır. Farklı gelecek zaman yapıları, olayın gerçekleşme zamanı, kesinlik derecesi ve konuşanın niyetine göre değişiklik gösterir.

1. Simple Future Tense (Will / Shall)

Bu yapı, gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için en yaygın kullanılan gelecek zaman formudur.

Kullanım Alanları:

 1. Tahminler: Gelecekle ilgili öngörülerde bulunurken kullanılır.

  Örnek: It will rain tomorrow. (Yarın yağmur yağacak.)

 2. Ani kararlar: O anda alınan kararları ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: The phone is ringing. I’ll answer it. (Telefon çalıyor. Ben açacağım.)

 3. Vaatler ve teklifler: Bir şey yapmayı vaat ederken veya teklif ederken kullanılır.

  Örnek: I’ll help you with your homework. (Ödevinde sana yardım edeceğim.)

 4. Genel gerçekler: Gelecekte kesin olarak gerçekleşeceğini bildiğimiz olaylar için kullanılır.

  Örnek: The sun will rise in the east tomorrow. (Yarın güneş doğudan doğacak.)

2. Be Going To

“Be going to” yapısı, önceden planlanmış veya niyetlenilmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

 1. Önceden planlanmış eylemler: Gelecekte yapılması planlanmış işler için kullanılır.

  Örnek: We are going to visit our grandparents this weekend. (Bu hafta sonu büyükanne ve büyükbabamızı ziyaret edeceğiz.)

 2. Güçlü niyetler: Bir şeyi yapmaya kesin karar verildiğinde kullanılır.

  Örnek: I’m going to learn Japanese next year. (Gelecek yıl Japonca öğreneceğim.)

 3. Mevcut kanıtlara dayalı tahminler: Şu anki duruma bakarak gelecekte olacakları tahmin ederken kullanılır.

  Örnek: Look at those dark clouds. It’s going to rain. (Şu kara bulutlara bak. Yağmur yağacak.)

3. Present Continuous for Future

Şimdiki zaman yapısı, yakın gelecekte gerçekleşecek planlanmış olayları ifade etmek için de kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

 1. Yakın gelecekteki planlar: Özellikle tarih ve saat belirtilerek yakın gelecekte yapılacak planları ifade eder.

  Örnek: We are meeting John at the airport at 5 PM. (John’u saat 5’te havaalanında karşılayacağız.)

 2. Kesin düzenlemeler: Önceden ayarlanmış, kesin olan planları belirtir.

  Örnek: The train is leaving at 9 AM tomorrow. (Tren yarın sabah 9’da kalkıyor.)

4. Future Perfect

Bu yapı, gelecekte belirli bir zamana kadar tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

 1. Gelecekteki bir noktada tamamlanmış eylemler: Belirli bir gelecek zamana kadar bitmiş olacak işleri belirtir.

  Örnek: By this time next year, I will have graduated from university. (Gelecek yıl bu zamanda üniversiteden mezun olmuş olacağım.)

 2. Tahminler ve varsayımlar: Gelecekteki bir noktada bir şeyin olmuş olacağını tahmin ederken kullanılır.

  Örnek: When we arrive, the movie will have already started. (Vardığımızda, film çoktan başlamış olacak.)

5. Future Continuous

Gelecekte belirli bir zamanda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

 1. Gelecekte devam eden eylemler: Belirli bir gelecek zamanda sürmekte olan eylemleri belirtir.

  Örnek: This time tomorrow, I will be flying to Paris. (Yarın bu saatte Paris’e uçuyor olacağım.)

 2. Planlanmış gelecek eylemler: Gelecekte gerçekleşecek planlanmış eylemleri ifade eder.

  Örnek: I’ll be working late tonight, so don’t wait up for me. (Bu gece geç saate kadar çalışıyor olacağım, beni bekleme.)

Gelecek zamanların doğru kullanımı, İngilizce konuşurken veya yazarken nüansları doğru bir şekilde ifade etmek için çok önemlidir. Her bir yapının kendine özgü kullanım alanları ve anlamları vardır, bu nedenle duruma en uygun yapıyı seçmek önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir