İngilizce Simple Past Tense Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

Tanımı ve Kullanımı

Simple Past Tense, geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman kipidir. Bu zaman, geçmişte belirli bir noktada gerçekleşen ve sona eren olayları anlatmak için kullanılır.

Yapısı

Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde, fiilin geçmiş zaman hali kullanılır. Düzenli fiillerde “-ed” eki getirilirken, düzensiz fiiller için özel geçmiş zaman formları kullanılır.

 1. Düzenli fiiller için: Subject + Verb + ed

  Örnek: She played tennis yesterday. (O dün tenis oynadı.)

  Bu örnekte “play” düzenli bir fiil olduğu için sonuna “-ed” eki getirilmiştir.

 2. Düzensiz fiiller için: Subject + Irregular verb (past form)

  Örnek: We went to the cinema last week. (Geçen hafta sinemaya gittik.)

  Bu örnekte “go” düzensiz bir fiil olduğu için geçmiş zaman hali olan “went” kullanılmıştır.

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde, “did not” (didn’t) yardımcı fiili ve fiilin yalın hali kullanılır.

 1. Yapı: Subject + did not (didn’t) + Verb (base form)

  Örnek: They didn’t finish their homework last night. (Dün gece ödevlerini bitirmediler.)

  Bu örnekte “finish” fiili yalın halde kullanılmış ve olumsuzluk “didn’t” ile sağlanmıştır.

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde, “did” yardımcı fiili cümlenin başına gelir ve ana fiil yalın halde kullanılır.

 1. Yapı: Did + Subject + Verb (base form)?

  Örnek: Did you call your mother yesterday? (Dün anneni aradın mı?)

  Bu örnekte “call” fiili yalın halde kullanılmış ve soru yapısı “Did” ile oluşturulmuştur.

Kullanım Alanları

Simple Past Tense’in başlıca kullanım alanları şunlardır:

 1. Geçmişte tamamlanmış eylemler:

  Örnek: I visited Paris last summer. (Geçen yaz Paris’i ziyaret ettim.)

  Bu kullanım, geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşmiş ve tamamlanmış bir eylemi ifade eder.

 2. Geçmişte art arda gerçekleşen olaylar:

  Örnek: He woke up, had breakfast, and went to work. (Uyandı, kahvaltı yaptı ve işe gitti.)

  Bu tür cümleler, geçmişte sırayla gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır.

 3. Geçmişteki alışkanlıklar veya tekrarlanan eylemler:

  Örnek: When I was a child, I played football every weekend. (Çocukken her hafta sonu futbol oynardım.)

  Bu kullanım, geçmişte düzenli olarak tekrarlanan eylemleri veya alışkanlıkları anlatır.

 4. Geçmişte var olan ancak artık olmayan durumlar:

  Örnek: She lived in London for 10 years. (10 yıl boyunca Londra’da yaşadı.)

  Bu tür cümleler, geçmişte var olan ama artık devam etmeyen durumları ifade eder.

Zaman Belirteçleri

Simple Past Tense ile sıkça kullanılan zaman belirteçleri şunlardır:

 • Yesterday (dün)
 • Last week/month/year (geçen hafta/ay/yıl)
 • … ago (… önce)
 • In 2010 (2010’da)
 • On Monday (Pazartesi günü)
 • When I was young (Ben gençken)

Önemli Notlar

 1. Was/Were kullanımı:

  “To be” fiilinin geçmiş zaman çekimi özeldir. Tekil özneler için “was”, çoğul özneler için “were” kullanılır.

  Örnek: I was happy yesterday. (Dün mutluydum.) / They were at home last night. (Dün gece evdeydiler.)

 2. Düzensiz fiillerin öğrenilmesi:

  İngilizce’de birçok düzensiz fiil vardır ve bunların geçmiş zaman hallerinin ezberlenmesi önemlidir.

  Örnek: go – went, eat – ate, see – saw, buy – bought

 3. Geçmiş zaman ve şimdiki zaman farkı:

  Simple Past Tense, eylemin geçmişte tamamlandığını vurgular. Şimdiki zamanla karıştırılmamalıdır.

  Örnek: I lived in New York. (New York’ta yaşadım – artık yaşamıyorum) vs. I live in New York. (New York’ta yaşıyorum – hala yaşıyorum)

Simple Past Tense, İngilizce’de en sık kullanılan zamanlardan biridir. Geçmişte olan olayları anlatmak için temel bir yapı olduğundan, iyi anlaşılması ve doğru kullanılması önemlidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir