İngilizce Present Continuous Tense Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

Tanım ve Kullanım

Present Continuous Tense, İngilizce’de şu anda devam eden eylemleri veya yakın gelecekte gerçekleşecek planlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman kipidir. Bu zaman kipi, eylemin tam konuşma anında veya konuşma anına yakın bir zamanda gerçekleştiğini vurgular.

Yapısı

Present Continuous Tense’in genel yapısı şu şekildedir:

 1. Özne + am/is/are + fiil + -ing

Örneğin:

 • I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
 • She is watching TV. (O televizyon izliyor.)
 • They are playing football. (Onlar futbol oynuyorlar.)

Kullanım Alanları

1. Şu anda devam eden eylemler

Present Continuous Tense, konuşma anında devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

 • Örnek: I am writing an email right now. (Şu anda bir e-posta yazıyorum.)

2. Geçici durumlar

Geçici olarak devam eden durumları anlatmak için kullanılır.

 • Örnek: She is living with her parents until she finds a new apartment. (Yeni bir daire bulana kadar ailesiyle yaşıyor.)

3. Yakın gelecekteki planlar

Yakın gelecekte gerçekleşecek, planlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır.

 • Örnek: We are flying to Paris next week. (Gelecek hafta Paris’e uçuyoruz.)

4. Sürekli tekrarlanan ve rahatsız edici eylemler

Sık sık tekrarlanan ve konuşmacıyı rahatsız eden eylemleri vurgulamak için kullanılır.

 • Örnek: He is always complaining about the weather. (O sürekli hava hakkında şikayet ediyor.)

Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde yapı: Özne + am/is/are + fiil + -ing

 • I am studying English. (İngilizce çalışıyorum.)
 • You are improving your skills. (Becerilerini geliştiriyorsun.)
 • She is preparing dinner. (O akşam yemeği hazırlıyor.)

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde yapı: Özne + am/is/are + not + fiil + -ing

 • I am not watching TV. (Televizyon izlemiyorum.)
 • They are not working today. (Onlar bugün çalışmıyorlar.)
 • He is not feeling well. (O kendini iyi hissetmiyor.)

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde yapı: Am/Is/Are + özne + fiil + -ing?

 • Are you listening to me? (Beni dinliyor musun?)
 • Is it raining outside? (Dışarıda yağmur yağıyor mu?)
 • What are they doing? (Onlar ne yapıyorlar?)

Önemli Notlar

 1. Stative Verbs (Durum Fiilleri): Genellikle Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Örneğin: like, love, hate, know, understand, believe, want, need gibi fiiller çoğunlukla Simple Present Tense ile kullanılır.

  Örnek: I know the answer. (I am knowing the answer. – YANLIŞ)

 2. -ing Eki Alan Fiillerde Yazım Kuralları:
  • Sessiz harf + e ile biten fiillerde, e düşer: write → writing
  • Tek heceli, tek sesli harfli ve tek sessiz harfle biten fiillerde, son sessiz harf çiftlenir: run → running
  • -ie ile biten fiillerde, ie → y olur: lie → lying
 3. Kısaltmalar: Konuşma dilinde ve informal yazışmalarda sıkça kullanılır.
  • I am → I’m
  • You are → You’re
  • He is → He’s
  • She is → She’s
  • It is → It’s
  • We are → We’re
  • They are → They’re

Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri Present Continuous Tense kullanarak tamamlayın:

 1. She _____ (study) for her exam.
 2. We _____ (not / go) to the party tonight.
 3. _____ you _____ (wait) for someone?
 4. The children _____ (play) in the garden.
 5. I _____ (not / feel) well today.

Cevaplar:

 1. She is studying for her exam.
 2. We are not going to the party tonight.
 3. Are you waiting for someone?
 4. The children are playing in the garden.
 5. I am not feeling well today.

Bu detaylı konu anlatımı, Present Continuous Tense’in temel yapısını, kullanım alanlarını ve önemli noktalarını kapsamaktadır. Düzenli pratik ve alıştırmalarla bu zaman kipini daha iyi anlayıp kullanabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir