İngilizce Present Perfect Tense Yakın Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

1. Tanım ve Kullanım

Present Perfect Tense, Türkçe’deki yakın geçmiş zamana karşılık gelen İngilizce zaman kipidir. Bu zaman, geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden veya şu anı etkileyen eylemleri ifade etmek için kullanılır.

2. Cümle Yapısı

Present Perfect Tense’in temel cümle yapısı şu şekildedir:

 1. Olumlu cümle: Özne + have/has + V3 (fiilin 3. hali) + nesne/tümleç

  Örnek: I have finished my homework. (Ödevimi bitirdim.)

  Bu yapıda, “have” tekil 3. şahıs (he, she, it) için “has” olarak değişir. Fiilin 3. hali genellikle “-ed” eki alır, ancak düzensiz fiillerde farklı formlar kullanılır.

 2. Olumsuz cümle: Özne + have/has + not + V3 (fiilin 3. hali) + nesne/tümleç

  Örnek: They have not seen the movie yet. (Henüz filmi izlemediler.)

  Olumsuz cümlelerde “not” kelimesi “have/has” yardımcı fiilinden sonra gelir. Konuşma dilinde kısaltmalar (haven’t, hasn’t) sıkça kullanılır.

 3. Soru cümlesi: Have/Has + özne + V3 (fiilin 3. hali) + nesne/tümleç?

  Örnek: Have you ever visited Paris? (Hiç Paris’i ziyaret ettin mi?)

  Soru cümlelerinde yardımcı fiil (have/has) cümlenin başına gelir. Cevaplar genellikle “Yes, I have” veya “No, I haven’t” şeklindedir.

3. Kullanım Alanları

Present Perfect Tense’in başlıca kullanım alanları şunlardır:

 1. Yakın geçmişte tamamlanmış eylemler:

  Örnek: I have just eaten lunch. (Az önce öğle yemeği yedim.)

  Bu kullanımda, eylemin tam olarak ne zaman gerçekleştiği belirtilmez, ancak yakın geçmişte olduğu vurgulanır. “Just”, “recently”, “lately” gibi zaman zarfları sıkça kullanılır.

 2. Geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden durumlar:

  Örnek: She has lived in London for 10 years. (10 yıldır Londra’da yaşıyor.)

  Bu kullanımda, eylemin geçmişte başladığı ve halen devam ettiği belirtilir. “For” ve “since” gibi zaman belirteçleri sıkça kullanılır.

 3. Deneyimler ve yaşanmışlıklar:

  Örnek: Have you ever tried sushi? (Hiç suşi denedin mi?)

  Bu kullanım, kişinin hayatı boyunca yaşadığı deneyimleri ifade etmek için kullanılır. “Ever” ve “never” gibi zaman zarfları sıkça kullanılır.

 4. Henüz tamamlanmamış zaman dilimlerindeki eylemler:

  Örnek: I have seen three movies this week. (Bu hafta üç film izledim.)

  Bu kullanımda, “this week”, “this month”, “today” gibi henüz tamamlanmamış zaman dilimlerinden bahsedilir.

4. Sık Kullanılan Zaman Belirteçleri

Present Perfect Tense ile sıkça kullanılan zaman belirteçleri şunlardır:

 • Just (Az önce)
 • Already (Çoktan)
 • Yet (Henüz – olumsuz ve soru cümlelerinde)
 • Ever (Hiç – genellikle soru cümlelerinde)
 • Never (Asla)
 • For (… boyunca)
 • Since (… den beri)
 • Recently / Lately (Son zamanlarda)

5. Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark

Present Perfect Tense ile Simple Past Tense arasındaki temel farklar şunlardır:

 1. Zaman belirteci kullanımı:

  Simple Past Tense kesin zaman belirteçleri (yesterday, last week, in 2010 vb.) ile kullanılırken, Present Perfect Tense belirsiz zaman belirteçleri (ever, never, already vb.) ile kullanılır.

 2. Odak noktası:

  Simple Past Tense geçmişteki bir olaya odaklanırken, Present Perfect Tense olayın şu anla olan bağlantısına odaklanır.

 3. Tamamlanmışlık:

  Simple Past Tense tamamlanmış eylemleri ifade ederken, Present Perfect Tense devam eden veya şu anı etkileyen eylemleri ifade eder.

Örnek Karşılaştırma:

1. I visited Paris last year. (Simple Past – Geçen yıl Paris’i ziyaret ettim.)
2. I have visited Paris. (Present Perfect – Paris’i ziyaret etmişim. – Ne zaman olduğu belirtilmemiş, deneyim vurgulanıyor.)

6. Alıştırmalar

Present Perfect Tense’i daha iyi anlamak ve kullanmak için aşağıdaki alıştırmaları yapabilirsiniz:

 1. Verilen fiilleri kullanarak Present Perfect Tense’de cümleler oluşturun.
 2. Simple Past ve Present Perfect Tense arasındaki farkı gösteren diyaloglar yazın.
 3. Günlük yaşamınızdan örnekler vererek Present Perfect Tense cümleleri kurun.
 4. Bir arkadaşınıza son zamanlarda yaptıklarınızı Present Perfect Tense kullanarak anlatın.

Bu detaylı konu anlatımı, Present Perfect Tense’in temel yapısını, kullanım alanlarını ve diğer zamanlarla olan ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Düzenli pratik ve uygulama ile bu zaman kipini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir