İngilizce Yüklem (Predicate) Konu Anlatımı

Yüklem Nedir?

Yüklem, bir cümlede öznenin ne yaptığını, ne olduğunu veya hangi durumda olduğunu belirten cümlenin temel öğesidir. İngilizce’de “predicate” olarak adlandırılır ve cümlenin en önemli parçalarından biridir.

Yüklemin Özellikleri

 1. Fiil İçerir: Her yüklem en az bir fiil içerir. Bu fiil, cümlenin ana eylemi veya durumunu belirtir.
 2. Özneyle Uyumlu: Yüklem, özneyle sayı ve kişi bakımından uyumlu olmalıdır.
 3. Zaman Belirtir: Yüklem, eylemin veya durumun zamanını gösterir (geçmiş, şimdiki, gelecek zaman gibi).
 4. Tamamlayıcılar İçerebilir: Yüklem, nesne, yer tamlayıcısı veya zarf gibi tamamlayıcı öğeler içerebilir.

Yüklem Türleri

1. Basit Yüklem (Simple Predicate)

Basit yüklem, sadece bir fiilden oluşur. Örneğin:

 • The dog barks. (Köpek havlar.)
 • She sings beautifully. (O güzel şarkı söyler.)

2. Bileşik Yüklem (Compound Predicate)

Bileşik yüklem, iki veya daha fazla fiilin “and” veya “or” bağlaçlarıyla birleştirilmesiyle oluşur. Örneğin:

 • The cat meowed and purred. (Kedi miyavladı ve mırıldandı.)
 • He laughed, cried, and shouted during the movie. (Film boyunca güldü, ağladı ve bağırdı.)

3. Yardımcı Fiilli Yüklem (Verb Phrase Predicate)

Bu tür yüklemler, bir ana fiil ve bir veya daha fazla yardımcı fiilden oluşur. Örneğin:

 • She has been studying for hours. (Saatlerdir ders çalışıyor.)
 • They will be traveling next week. (Gelecek hafta seyahat ediyor olacaklar.)

Yüklemin Cümle İçindeki Önemi

Yüklem, cümlenin anlamını belirleyen en önemli öğedir. Şu nedenlerle yüklem cümle için kritik öneme sahiptir:

 1. Anlamı Tamamlar: Yüklem, öznenin ne yaptığını veya ne durumda olduğunu belirterek cümlenin anlamını tamamlar.
 2. Zaman Bilgisi Verir: Yüklem, eylemin veya durumun ne zaman gerçekleştiğini gösterir.
 3. Cümle Yapısını Belirler: Yüklemin türü ve yapısı, cümlenin genel yapısını etkiler.
 4. Diğer Öğelerle İlişki Kurar: Yüklem, nesne, zarf ve diğer cümle öğeleriyle ilişki kurarak cümlenin bütünlüğünü sağlar.

Yüklem Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğru ve etkili bir yüklem oluşturmak için şu noktalara dikkat etmek önemlidir:

 1. Özne-Yüklem Uyumu: Yüklem, özneyle sayı ve kişi bakımından uyumlu olmalıdır.
 2. Zaman Tutarlılığı: Cümle içinde zaman tutarlılığı korunmalıdır.
 3. Doğru Fiil Seçimi: Anlatılmak istenen eylemi en iyi ifade eden fiil seçilmelidir.
 4. Yardımcı Fiillerin Doğru Kullanımı: Gerektiğinde yardımcı fiiller doğru şekilde kullanılmalıdır.
 5. Anlam Bütünlüğü: Yüklem, cümlenin genel anlamıyla uyumlu olmalıdır.

Alıştırmalar

Aşağıdaki cümlelerde yüklemleri bulun ve türlerini belirleyin:

 1. The sun shines brightly.
 2. She has been working on the project for months.
 3. The children laughed and played in the park.
 4. The book was published last year.
 5. They will have finished the task by tomorrow.

Bu alıştırmalar, yüklemleri tanıma ve türlerini ayırt etme becerinizi geliştirecektir.

Yüklem, İngilizce cümle yapısının temel taşıdır. Doğru yüklem kullanımı, etkili iletişim için çok önemlidir. Bu konu anlatımında öğrendiğiniz bilgiler, İngilizce cümlelerinizi daha doğru ve anlaşılır bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir