Dilin Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi

1. Dilin Canlı Bir Varlık Olması

 • Dil sürekli değişen bir canlı varlıktır, donmuş değildir.
 • Kuralları içinde devam ederken, kendini yenileyebilir ve değiştirebilir.

2. Etkileyen Faktörler

 • Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri dilin gelişimini etkiler.
 • Toplumdaki değişimler dili etkiler ve yeni kelimelerin oluşmasına neden olur.

3. Dilin Rolü Toplumda

 • Dil, bir toplumu bir araya getiren en güçlü bağlardan biridir.
 • Dil, bireyleri milletlerine, yurduna, geçmişlerine bağlar.
 • Kuşaktan kuşağa aktarılarak geçmişle gelecek arasında bir köprüdür.

4. Türk Dili Tarihi

 • Türk dilinin tarihi Eski Türkçe dönemi ile başlar.
 • Eski Türkçeden önceki dönem karanlık dönemdir, Yakutça ve Çuvaşça bu dönemde ana Türkçeden ayrılmıştır.
 • 12 ve 13. yüzyılda Türkler Orta Asya’dan farklı bölgelere yayılarak yeni yazı dilleri oluşturmuşlardır.

5. Eski Türkçe Dönemi

 • Eski Türkçe dönemi başlangıçtan 13. yüzyıla kadar sürmüştür.

6. İki Yeni Yazı Dili

 • Eski Türkçe dönemi sona erdikten sonra, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak iki yeni yazı dili ortaya çıkmıştır.
 • Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi, 15. yüzyıldan sonra farklılaşmış ve ayrılmıştır.
 • Batı Türkçesi, 13. yüzyıldan itibaren Hazar’ın güneyinden batıya doğru kullanılmıştır.

7. Batı Türkçesi Dönemleri

 • Batı Türkçesi Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç döneme ayrılır.

8. Örnekler

 • Eski Türkçe dönemine ait metinler
 • Doğu ve Batı Türkçesi dönemlerine ait örnekler

Bu döküman, dilin tarihsel gelişimini ve Türk dilinin evrimini anlamak için temel bilgiler sunar. Dilin canlı bir varlık olduğu, toplumsal değişimlerin dil üzerindeki etkisi ve Türk dili tarihindeki önemli dönemler vurgulanmıştır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir