İngilizce Sıfat Cümleleri Konu Anlatımı

Sıfat cümleleri, ana cümlede bulunan bir ismi veya isim öbeğini tanımlayan veya hakkında ek bilgi veren yan cümlelerdir. Bu cümleler, ana cümlenin anlamını zenginleştirir ve daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Sıfat Cümlelerinin Yapısı

Sıfat cümleleri genellikle şu yapıyı takip eder:

 1. Ana cümle + ilgi zamiri (relative pronoun) + sıfat cümlesi

Örnek: The book which I bought yesterday is very interesting.

İlgi Zamirleri (Relative Pronouns)

Sıfat cümlelerinde kullanılan başlıca ilgi zamirleri şunlardır:

 1. Who: İnsanlar için kullanılır.
 2. Whom: İnsanlar için kullanılır (nesne durumunda).
 3. Which: Cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır.
 4. That: Hem insanlar hem de cansız varlıklar için kullanılabilir.
 5. Whose: Sahiplik belirtmek için kullanılır.

İlgi Zamirlerinin Kullanımı

Her ilgi zamirinin kullanımına dair örnekler:

 1. Who: The woman who lives next door is a doctor.

  Bu örnekte, “who” yan cümleyi ana cümledeki “woman” ismine bağlar ve onun hakkında ek bilgi verir.

 2. Whom: The man whom I met at the party works at Google.

  “Whom” nesne durumunda kullanılır. Burada “I met” fiilinin nesnesi olarak işlev görür.

 3. Which: The car which I bought last year is very fuel-efficient.

  “Which” cansız bir nesne olan “car” için kullanılmıştır ve onun hakkında ek bilgi verir.

 4. That: The movie that we watched last night was amazing.

  “That” hem canlı hem cansız varlıklar için kullanılabilir. Bu örnekte “movie” için kullanılmıştır.

 5. Whose: The girl whose phone was stolen reported it to the police.

  “Whose” sahiplik belirtmek için kullanılır. Bu örnekte, çalınan telefonun sahibinin kız olduğunu belirtir.

Kısıtlayıcı ve Kısıtlayıcı Olmayan Sıfat Cümleleri

Sıfat cümleleri iki ana kategoriye ayrılır:

1. Kısıtlayıcı Sıfat Cümleleri (Restrictive Adjective Clauses)

Bu tür cümleler, ana cümledeki ismi tanımlamak için gereklidir ve virgülle ayrılmaz.

Örnek: The book that is on the table belongs to me.

2. Kısıtlayıcı Olmayan Sıfat Cümleleri (Non-restrictive Adjective Clauses)

Bu cümleler ek bilgi verir ancak ana cümlenin anlamı için gerekli değildir. Virgülle ayrılırlar.

Örnek: My brother, who lives in New York, is visiting us next week.

Sıfat Cümlelerinde Yaygın Hatalar

 1. İlgi zamirinin yanlış kullanımı

  Hatalı: The person which I met yesterday. (Doğrusu: The person whom/that I met yesterday.)

 2. Gereksiz ilgi zamiri kullanımı

  Hatalı: The reason why he left is unclear. (Doğrusu: The reason he left is unclear.)

 3. Virgül kullanımında hata

  Hatalı: My car which is red, is parked outside. (Doğrusu: My car, which is red, is parked outside.)

Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri sıfat cümleleri kullanarak birleştirin:

 1. The man is my uncle. He is wearing a blue shirt.
 2. The book is very popular. I bought it last week.
 3. The woman won the Nobel Prize. Her research changed modern physics.

Bu alıştırmalar, sıfat cümlelerini pratikte nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sıfat cümleleri, İngilizce’de daha karmaşık ve ayrıntılı cümleler kurmanıza olanak tanır. Doğru ilgi zamirini seçmek ve cümle yapısını anlamak, etkili iletişim için önemlidir. Düzenli pratik yaparak, sıfat cümlelerini akıcı bir şekilde kullanabilir ve İngilizce ifade yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir