İngilizce Zamanlar Ve Kullanımları Konu Anlatımı

1. Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Simple Present Tense, genellikle alışkanlıkları, rutinleri ve genel doğruları ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, düzenli olarak tekrarlanan eylemleri veya değişmeyen durumları anlatmak için idealdir.

Kullanım Alanları:

 1. Günlük rutinler:

  Örnek: I wake up at 7 AM every day. (Her gün saat 7’de uyanırım.)

 2. Genel doğrular:

  Örnek: The sun rises in the east. (Güneş doğudan doğar.)

 3. Alışkanlıklar:

  Örnek: She drinks coffee every morning. (O her sabah kahve içer.)

 4. Programlar ve tarifeler:

  Örnek: The train leaves at 9 PM. (Tren saat 9’da kalkar.)

2. Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense, şu anda devam eden eylemleri veya yakın gelecekte planlanan durumları ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, konuşma anında gerçekleşen olayları anlatmak için çok uygundur.

Kullanım Alanları:

 1. Şu anda gerçekleşen eylemler:

  Örnek: I am writing an email right now. (Şu anda bir e-posta yazıyorum.)

 2. Geçici durumlar:

  Örnek: She is staying with her parents this week. (Bu hafta ailesiyle kalıyor.)

 3. Yakın gelecek planları:

  Örnek: We are moving to a new house next month. (Gelecek ay yeni bir eve taşınıyoruz.)

 4. Değişen durumlar:

  Örnek: The weather is getting colder. (Hava giderek soğuyor.)

3. Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense, geçmişte tamamlanmış eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen olayları anlatmak için idealdir.

Kullanım Alanları:

 1. Geçmişte tamamlanmış eylemler:

  Örnek: I visited Paris last summer. (Geçen yaz Paris’i ziyaret ettim.)

 2. Geçmişteki alışkanlıklar:

  Örnek: When I was a child, I played football every day. (Çocukken her gün futbol oynardım.)

 3. Ardışık eylemler:

  Örnek: He woke up, had breakfast, and went to work. (Uyandı, kahvaltı yaptı ve işe gitti.)

 4. Geçmişte var olan durumlar:

  Örnek: She was happy in her previous job. (Önceki işinde mutluydu.)

4. Past Continuous Tense (Geçmişte Devam Eden Zaman)

Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir zamanda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, geçmişte uzun süren durumları veya başka bir eylem gerçekleştiğinde devam eden olayları anlatmak için uygundur.

Kullanım Alanları:

 1. Geçmişte devam eden eylemler:

  Örnek: At 8 PM yesterday, I was watching TV. (Dün saat 8’de televizyon izliyordum.)

 2. Geçmişte eş zamanlı gerçekleşen eylemler:

  Örnek: While I was cooking, my friend called. (Ben yemek pişirirken arkadaşım aradı.)

 3. Geçmişteki atmosfer veya arka plan:

  Örnek: It was raining when we left the house. (Evden çıktığımızda yağmur yağıyordu.)

 4. Geçmişte tekrarlanan eylemler:

  Örnek: They were always arguing about money. (Sürekli para konusunda tartışıyorlardı.)

5. Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman)

Present Perfect Tense, geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden veya şu anı etkileyen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, geçmiş ile şimdiki zaman arasında bir bağlantı kurar.

Kullanım Alanları:

 1. Şu ana kadar devam eden deneyimler:

  Örnek: I have lived in London for 5 years. (5 yıldır Londra’da yaşıyorum.)

 2. Yakın geçmişte tamamlanmış eylemler:

  Örnek: She has just finished her homework. (Ödevini yeni bitirdi.)

 3. Şu anı etkileyen geçmiş eylemler:

  Örnek: I have lost my keys. (Anahtarlarımı kaybettim.)

 4. Henüz tamamlanmamış zaman dilimlerindeki eylemler:

  Örnek: We have seen three movies this week. (Bu hafta üç film izledik.)

6. Past Perfect Tense (Geçmişin Geçmişi)

Past Perfect Tense, geçmişte gerçekleşen iki eylemden daha önce olanı ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, geçmişteki bir noktadan önce tamamlanmış eylemleri anlatmak için idealdir.

Kullanım Alanları:

 1. Geçmişteki bir olaydan önce gerçekleşen eylemler:

  Örnek: When I arrived at the party, Sarah had already left. (Partiye vardığımda Sarah çoktan gitmişti.)

 2. Geçmişteki pişmanlıklar veya hayaller:

  Örnek: I wish I had studied harder for the exam. (Keşke sınav için daha çok çalışsaydım.)

 3. Dolaylı anlatımda geçmiş olaylar:

  Örnek: She said she had never been to Paris before. (Paris’e daha önce hiç gitmediğini söyledi.)

 4. Geçmişteki bir zamana kadar devam eden eylemler:

  Örnek: By 2010, I had worked at the company for 15 years. (2010 yılına kadar şirkette 15 yıl çalışmıştım.)

7. Future Tenses (Gelecek Zamanlar)

Gelecek zamanlar, henüz gerçekleşmemiş olayları veya durumları ifade etmek için kullanılır. İngilizcede geleceği ifade etmenin birkaç yolu vardır.

Gelecek Zaman Çeşitleri ve Kullanım Alanları:

 1. Simple Future (Will):

  Anlık kararlar, tahminler ve gelecekteki kesin olaylar için kullanılır.

  Örnek: I will call you tomorrow. (Yarın seni arayacağım.)

 2. Be Going To:

  Önceden planlanmış eylemler ve mevcut kanıtlara dayalı tahminler için kullanılır.

  Örnek: We are going to buy a new car next month. (Gelecek ay yeni bir araba alacağız.)

 3. Future Continuous:

  Gelecekte belirli bir zamanda devam edecek eylemler için kullanılır.

  Örnek: This time next week, I will be lying on a beach in Hawaii. (Gelecek hafta bu zamanda Hawaii’de bir plajda uzanıyor olacağım.)

 4. Future Perfect:

  Gelecekte belirli bir zamana kadar tamamlanacak eylemler için kullanılır.

  Örnek: By next year, I will have finished my degree. (Gelecek yıla kadar diplomamı almış olacağım.)

Bu zamanları doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce iletişiminizi daha etkili ve anlaşılır hale getirecektir. Her zaman diliminin kendine özgü kullanım alanları ve kuralları olduğunu unutmayın ve pratik yaparak bu zamanları daha iyi kavrayın.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir