İngilizce Bağlaçlar (Conjunctions) Konu Anlatımı

Bağlaçlar, cümleleri veya cümle öğelerini birbirine bağlayan kelimelerdir. İngilizce’de bağlaçlar, dilin akıcı ve anlamlı bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynar.

1. Eş Bağlaçlar (Coordinating Conjunctions)

Eş bağlaçlar, eşit önemdeki kelime, ifade veya cümleleri birbirine bağlar. En yaygın eş bağlaçlar şunlardır:

 1. and (ve): İki veya daha fazla öğeyi birleştirir.

  Örnek: I like coffee and tea.

 2. but (ama, fakat): Zıtlık belirtir.

  Örnek: She is rich but unhappy.

 3. or (veya): Seçenekler sunar.

  Örnek: Would you like coffee or tea?

 4. so (bu yüzden, dolayısıyla): Sonuç belirtir.

  Örnek: It was raining, so we stayed home.

 5. yet (yine de, buna rağmen): Beklenmedik bir durumu ifade eder.

  Örnek: He was tired, yet he continued working.

 6. for (çünkü): Neden belirtir (daha resmi kullanım).

  Örnek: He was late, for he had missed the bus.

 7. nor (ne de): Olumsuz ifadeleri bağlar.

  Örnek: He neither called nor wrote.

2. Bağlı Bağlaçlar (Subordinating Conjunctions)

Bağlı bağlaçlar, ana cümle ile yan cümleyi birbirine bağlar. Yan cümleyi ana cümleye bağımlı hale getirir. Bazı yaygın bağlı bağlaçlar şunlardır:

 1. because (çünkü): Neden belirtir.

  Örnek: I stayed home because I was sick.

 2. although (rağmen): Zıtlık belirtir.

  Örnek: Although it was raining, we went for a walk.

 3. if (eğer): Koşul belirtir.

  Örnek: If it rains, we’ll stay home.

 4. when (ne zaman): Zaman belirtir.

  Örnek: Call me when you arrive.

 5. while (iken): Eşzamanlılık belirtir.

  Örnek: I saw him while I was shopping.

3. Bağlayıcı Bağlaçlar (Correlative Conjunctions)

Bağlayıcı bağlaçlar, çift olarak kullanılır ve cümle içindeki öğeleri birbirine bağlar. En yaygın bağlayıcı bağlaçlar şunlardır:

 1. either…or (ya…ya da): İki seçenek arasında tercih belirtir.

  Örnek: You can either stay home or come with us.

 2. neither…nor (ne…ne de): İki olumsuz seçenek belirtir.

  Örnek: He neither likes coffee nor tea.

 3. both…and (hem…hem de): İki öğeyi birlikte vurgular.

  Örnek: She speaks both English and French.

 4. not only…but also (sadece…değil, aynı zamanda): İki öğeyi vurgular, ikincisini daha fazla vurgular.

  Örnek: He is not only intelligent but also hardworking.

Bağlaçların Doğru Kullanımı İçin İpuçları

Bağlaçları etkili bir şekilde kullanmak için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

 1. Cümle yapısına dikkat edin: Bağlaçlar, cümle yapısını etkileyebilir. Örneğin, bağlı bağlaçlar genellikle yan cümlenin başında kullanılır.
 2. Anlamı göz önünde bulundurun: Kullandığınız bağlacın, ifade etmek istediğiniz anlama uygun olduğundan emin olun.
 3. Virgül kullanımına dikkat edin: Bazı bağlaçlar virgülle kullanılırken (örneğin, “however”), bazıları virgül gerektirmez (örneğin, “and”).
 4. Aşırı kullanımdan kaçının: Çok fazla bağlaç kullanmak, cümleleri karmaşık hale getirebilir. Basit ve anlaşılır cümleler kurmaya çalışın.
 5. Bağlaçları çeşitlendirin: Aynı bağlacı sürekli tekrar etmek yerine, farklı bağlaçlar kullanarak dilinizi zenginleştirin.

Bağlaçları doğru ve etkili bir şekilde kullanmak, İngilizce dilbilgisi becerilerinizi geliştirecek ve ifadelerinizi daha akıcı hale getirecektir. Düzenli pratik yaparak ve farklı bağlaçları kullanmaya çalışarak, zamanla bu konuda ustalaşabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir