İngilizce Zamirler Konu Anlatımı

Zamirler, isimler yerine kullanılan sözcüklerdir. Cümlelerde tekrarları önlemek ve anlatımı daha akıcı hale getirmek için kullanılırlar.

1. Kişi Zamirleri (Personal Pronouns)

Kişi zamirleri, cümlede özne veya nesne olarak kullanılan, kişileri veya nesneleri temsil eden zamirlerdir.

Özne Zamirleri:

 1. I (ben)
 2. You (sen/siz)
 3. He (o – erkek)
 4. She (o – kadın)
 5. It (o – cansız varlıklar veya hayvanlar için)
 6. We (biz)
 7. They (onlar)

Örnek: She is a doctor. (O bir doktordur.)

Nesne Zamirleri:

 1. Me (beni/bana)
 2. You (seni/sana/sizi/size)
 3. Him (onu/ona – erkek)
 4. Her (onu/ona – kadın)
 5. It (onu/ona – cansız varlıklar veya hayvanlar için)
 6. Us (bizi/bize)
 7. Them (onları/onlara)

Örnek: Please give them the book. (Lütfen onlara kitabı ver.)

2. İyelik Zamirleri (Possessive Pronouns)

İyelik zamirleri, bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. İki türü vardır: sıfat olarak kullanılanlar ve tek başına kullanılanlar.

Sıfat Olarak Kullanılan İyelik Zamirleri:

 1. My (benim)
 2. Your (senin/sizin)
 3. His (onun – erkek)
 4. Her (onun – kadın)
 5. Its (onun – cansız varlıklar veya hayvanlar için)
 6. Our (bizim)
 7. Their (onların)

Örnek: This is my book. (Bu benim kitabım.)

Tek Başına Kullanılan İyelik Zamirleri:

 1. Mine (benimki)
 2. Yours (seninki/sizinki)
 3. His (onunki – erkek)
 4. Hers (onunki – kadın)
 5. Its (onunki – cansız varlıklar veya hayvanlar için)
 6. Ours (bizimki)
 7. Theirs (onlarınki)

Örnek: That car is mine. (O araba benimki.)

3. Dönüşlü Zamirler (Reflexive Pronouns)

Dönüşlü zamirler, öznenin kendisine yönelik bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

 1. Myself (kendim)
 2. Yourself (kendin/kendiniz)
 3. Himself (kendisi – erkek)
 4. Herself (kendisi – kadın)
 5. Itself (kendisi – cansız varlıklar veya hayvanlar için)
 6. Ourselves (kendimiz)
 7. Yourselves (kendiniz – çoğul)
 8. Themselves (kendileri)

Örnek: She hurt herself while cooking. (Yemek yaparken kendisini incitti.)

4. Gösterme Zamirleri (Demonstrative Pronouns)

Gösterme zamirleri, belirli bir nesneyi veya kişiyi işaret etmek için kullanılır.

 1. This (bu – tekil, yakın)
 2. That (şu/o – tekil, uzak)
 3. These (bunlar – çoğul, yakın)
 4. Those (şunlar/onlar – çoğul, uzak)

Örnek: This is my favorite book. (Bu benim en sevdiğim kitap.)

5. Soru Zamirleri (Interrogative Pronouns)

Soru zamirleri, soru sormak için kullanılır.

 1. Who (kim)
 2. Whom (kimi)
 3. Whose (kimin)
 4. Which (hangi)
 5. What (ne)

Örnek: Who is coming to the party? (Partiye kim geliyor?)

6. Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns)

Belgisiz zamirler, belirli olmayan kişi veya nesneleri ifade etmek için kullanılır.

 1. Someone/somebody (birisi)
 2. Anyone/anybody (herhangi biri)
 3. Everyone/everybody (herkes)
 4. No one/nobody (hiç kimse)
 5. Something (bir şey)
 6. Anything (herhangi bir şey)
 7. Everything (her şey)
 8. Nothing (hiçbir şey)

Örnek: Someone left their bag in the classroom. (Birisi çantasını sınıfta bırakmış.)

Zamirler, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve doğru kullanımları, iletişimi daha etkili ve akıcı hale getirir. Farklı zamir türlerini öğrenmek ve uygun şekilde kullanmak, İngilizce dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir