Türk Edebiyatının Tarihsel Dönemleri

 1. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı:
  • Sözlü Edebiyat: Destanlar, savlar, sagular, koşuklar gibi ürünler.
  • Yazılı Edebiyat: Kök Türk Yazıtları ve Uygur metinleri gibi yazılı belgeler.
 2. İslamiyet’in Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı:
  • Halk Edebiyatı: Anonim, Âşık, Tekke edebiyatı gibi alt dallara ayrılır.
  • Divan Edebiyatı: Türk-İslam kültürünün etkisiyle oluşan edebiyat akımı.
 3. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı:
  • Tanzimat Edebiyatı: Batılılaşma ve modernleşme çabalarının yansıdığı dönem.
  • Servetifünun Edebiyatı: Tanzimat’ın devamı niteliğinde, estetik ve felsefi eserlerin üretildiği dönem.
  • Fecriati Edebiyatı: Şiirin öne çıktığı, sembolizmin etkili olduğu dönem.
 4. Millî Edebiyat:
  • Cumhuriyet öncesi edebiyat akımlarına tepki olarak ortaya çıkan millî ve halkçı bir yaklaşım.
  • Halkın günlük yaşantısına odaklanır ve millî kültürü vurgular.
 5. Cumhuriyet Edebiyatı:
  • Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki edebiyat dönemi.
  • Modernleşme, toplumsal değişim ve politik gelişmeler edebiyata yansır.

Türk edebiyatı tarihsel olarak farklı dönemlerden geçmiş ve çeşitli etkilere maruz kalmıştır. İslamiyet’in kabulünden önceki dönemde sözlü ve yazılı edebiyat örnekleri bulunurken, İslamiyet’in etkisiyle halk edebiyatı ve divan edebiyatı gibi önemli akımlar ortaya çıkmıştır. Batı etkisiyle Tanzimat, Servetifünun ve Fecriati dönemleri yaşanmış, ardından millî ve Cumhuriyet dönemi edebiyatı şekillenmiştir. Bu dönemlerde Türk edebiyatı, toplumsal ve kültürel değişimlere paralel olarak evrilmiş ve çeşitli tarzlarda eserler üretilmiştir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir