İngilizce Past Continuous Tense Geçmişte Devam Eden Zaman Konu Anlatımı

1. Tanım ve Kullanım

Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir zaman diliminde devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman kipidir. Bu zaman, genellikle geçmişte başka bir eylem gerçekleşirken devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

2. Cümle Yapısı

2.1. Olumlu Cümleler

Özne + was/were + fiil + -ing

Örnek:

 • I was reading a book. (Kitap okuyordum.)
 • They were playing football. (Futbol oynuyorlardı.)

2.2. Olumsuz Cümleler

Özne + was/were + not + fiil + -ing

Örnek:

 • She was not (wasn’t) studying. (Ders çalışmıyordu.)
 • We were not (weren’t) watching TV. (Televizyon izlemiyorduk.)

2.3. Soru Cümleleri

Was/Were + özne + fiil + -ing?

Örnek:

 • Was he sleeping? (O uyuyor muydu?)
 • Were you working late? (Geç saate kadar çalışıyor muydunuz?)

3. Kullanım Alanları

 1. Geçmişte belirli bir zamanda devam eden eylemler: Past Continuous Tense, geçmişte belirli bir anda devam etmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır. Bu kullanım, o andaki durumu veya eylemi vurgular.

  Örnek: At 8 PM yesterday, I was having dinner with my family. (Dün akşam saat 8’de ailemle akşam yemeği yiyordum.)

 2. Geçmişte eş zamanlı gerçekleşen eylemler: İki veya daha fazla eylemin aynı anda gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu durumda, genellikle “while” bağlacı kullanılır.

  Örnek: While I was cooking, my sister was setting the table. (Ben yemek pişirirken, kız kardeşim masayı kuruyordu.)

 3. Geçmişte kesintiye uğrayan eylemler: Past Continuous Tense, geçmişte devam eden bir eylemin başka bir eylem tarafından kesintiye uğradığını anlatmak için kullanılır. Bu durumda, genellikle Past Simple ile birlikte kullanılır.

  Örnek: I was watching TV when the phone rang. (Telefon çaldığında televizyon izliyordum.)

 4. Geçmişteki geçici durumlar: Geçmişte belirli bir süre devam eden geçici durumları ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: Last month, I was living with my grandparents. (Geçen ay büyükanne ve büyükbabamla yaşıyordum.)

 5. Geçmişteki planlanmış eylemler: Geçmişte planlanmış ancak henüz gerçekleşmemiş eylemleri ifade etmek için kullanılır.

  Örnek: We were leaving for vacation the next day. (Ertesi gün tatile çıkıyorduk.)

4. Önemli Notlar

Past Continuous Tense kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

 • Was/were kullanımı: Tekil özneler (I, he, she, it) için “was”, çoğul özneler (we, you, they) için “were” kullanılır.
 • Bazı fiiller genellikle Continuous (sürekli) yapıda kullanılmaz. Örneğin: know, understand, believe, like, love, hate, want, need gibi fiiller.
 • Past Continuous Tense, genellikle zaman belirteçleriyle birlikte kullanılır: yesterday at 6 PM, last night, all day yesterday, while, when gibi.

5. Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri Past Continuous Tense kullanarak tamamlayın:

 1. When I arrived home, my mother _______ (cook) dinner.
 2. They _______ (not/study) when I called them.
 3. _______ you _______ (work) late last night?
 4. While we _______ (have) a meeting, the fire alarm went off.
 5. I _______ (read) a book when suddenly the lights went out.

Bu alıştırmalar, Past Continuous Tense’in farklı kullanımlarını pekiştirmenize yardımcı olacaktır.

6. Sonuç

Past Continuous Tense, İngilizce’de geçmişte devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılan önemli bir zaman kipidir. Bu zamanı doğru bir şekilde kullanmak, geçmişteki olayları daha canlı ve detaylı bir şekilde anlatmanıza olanak sağlar. Düzenli pratik yaparak ve farklı bağlamlarda kullanarak bu zaman kipini daha iyi kavrayabilir ve dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir