volontarizm ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Volontarizm, bir kişinin kendi isteği ve iradesiyle hareket etme ve karar alma özgürlüğünü vurgulayan bir kavramdır. Bu bağlamda, volontarizme zıt anlamlı kelimeler genellikle kişinin iradesi dışında olan durumları ifade eder. İşte volontarizme zıt anlamlı kelimelerden bazıları:

1. Determinizm

Determinizm, bireyin iradesinin dış etkenler tarafından belirlendiğini savunan bir felsefi görüştür. Bu anlayışa göre, insanın eylemleri ve kararları, önceden belirlenmiş neden-sonuç ilişkileriyle belirlenir ve kişisel irade bu süreçte etkili olamaz.

2. Kadercilik

Kadercilik, insanın hayatının ve olayların kader tarafından belirlendiğine inanan bir düşünce sistemidir. Kadercilik anlayışına göre, bireyin iradesi ve çabaları, kaderin belirlediği yollar üzerinde ilerler ve değiştirilemez.

3. Fatalizm

Fatalizm, her şeyin önceden belirlenmiş olduğuna inanan bir dünya görüşüdür. Bu anlayışa göre, bireyin iradesi ve çabaları sonuçları etkilemez; çünkü her şey zaten önceden yazılmıştır.

4. Kötümserlik

Kötümserlik, genellikle insanın iradesinin etkisiz olduğunu ve olumsuz sonuçların kaçınılmaz olduğunu savunan bir bakış açısıdır. Bu anlayışa göre, bireyin çabaları sonuç getirmez ve olumsuzluklar kaçınılmazdır.

5. Pasifizm

Pasifizm, eylemsizlik ve müdahale etmemeyi savunan bir tutumdur. Bu anlayışa göre, bireyin iradesi eyleme geçmek yerine pasif kalma eğilimindedir.

Bu zıt anlamlı kelimeler volontarizmin karşıt felsefi görüşleri temsil eder ve bireyin iradesinin sınırlılığını veya etkisizliğini vurgularlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir