rızık ile eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Rızık kelimesi, Türkçe dilinde “geçim”, “kazanç” veya “nafaka” anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin eş anlamlıları ise aşağıda listelenmiştir:

Rızık İle Eş Anlamlı Kelimeler

İşte rızık kelimesinin eş anlamlıları:

  • Geçim
  • Kazanç
  • Nafaka
  • İkramiye
  • Yiyecek
  • İstihkak
  • Rezil
  • Maaş
  • Gelir
  • Kazanım

Bu eş anlamlı kelimeler, rızık kelimesinin ifade ettiği anlamın farklı yönlerini ve kullanım alanlarını kapsamaktadır. Her biri, geçim kaynağı, kazanç veya nafaka gibi farklı bağlamlarda kullanılabilir.

Rızık kelimesinin eş anlamlıları arasında yer alan “geçim”, genellikle bir kişinin veya ailenin yaşam masraflarını karşılamak için gerekli olan geliri ifade eder. Bu gelir, çalışma, iş veya başka kaynaklardan elde edilebilir.

“Kazanç” ise genellikle bir iş veya faaliyet sonucunda elde edilen para veya malî getiriyi ifade eder. Kişilerin çalışarak elde ettikleri gelirlerini kazanç olarak adlandırılır.

“Nafaka” ise boşanma veya ayrılık durumlarında bir tarafın diğerine ödemekle yükümlü olduğu düzenli ödemeyi ifade eder. Bu ödeme, genellikle geçimini sağlayamayacak durumda olan kişiye destek olmak amacıyla yapılır.

Rızık kelimesinin eş anlamlıları, dilimizde zengin bir sözcük dağarcığına sahip olduğumuzu gösterir. Bu eş anlamlı kelimeler, iletişimde ve yazılı metinlerde farklı vurgular yapmak için kullanılabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir