randıman ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Randıman, verimlilik anlamına gelirken, zıt anlamlısı olan kelime ise verimsizlik olarak karşımıza çıkar. Bu iki kelime, birbirlerinin tam zıttı olan anlamlara sahiptir. Randımanın artması durumunda verimlilik artarken, azalması durumunda ise verimsizlik ortaya çıkar. Bu kelimelerin zıt anlamlarını daha detaylı inceleyelim.

Randıman ve Zıt Anlamlısı

Randıman, bir işin veya sürecin ne kadar verimli olduğunu ifade eder. Bir makinenin randımanının yüksek olması, o makinenin daha az enerji harcayarak daha fazla iş yapabildiği anlamına gelir. Verimliliği temsil eden bu kelimenin zıt anlamlısı ise verimsizliktir.

Randımanın Artması ve Azalması

Bir sürecin randımanının artması, o sürecin daha verimli hale gelmesi anlamına gelir. Örneğin, bir fabrikanın üretim hattındaki makinelerin randımanının artması, aynı zamanda üretimin artmasını ve enerji tasarrufunu sağlar. Bunun tam tersi olarak, bir sürecin randımanının azalması durumunda ise o süreç daha az verimli hale gelir ve daha fazla kaynak harcanarak aynı işi yapar.

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Aşağıda randımanın zıt anlamlısı olan “verimsizlik” kelimesinin yanı sıra diğer bazı zıt anlamlarını bulabilirsiniz:

  • Verimsizlik
  • Etkisizlik
  • Kötü performans
  • Boşa harcanan kaynaklar
  • İsraf

Bu kelimeler, randımanın tam zıttını ifade ederler ve bir sürecin veya sistemin ne kadar verimli veya verimsiz olduğunu belirtmek için kullanılırlar. İş hayatında, endüstriyel süreçlerde ve günlük yaşamda bu kelimeler sıkça karşılaşılan terimlerdir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir