akrobatik ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeleri bulmak için öncelikle “akrobatik” kelimesinin anlamını incelememiz gerekmektedir. Akrobatik, esneklik, denge ve hareket kabiliyeti gerektiren gösteri sanatlarına verilen isimdir. Bu tanımdan hareketle akrobatik kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini bulabiliriz.

Esnek-Olması Gereken

Akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olarak “esnek” kelimesi verilebilir. Esneklik, sertlikten uzak, bükülebilir, kolayca eğilebilir anlamına gelirken, akrobatik ise esneklik ve hareket kabiliyeti gerektiren gösteri sanatlarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla “esnek” kelimesi akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olarak düşünülebilir.

Durağan

Akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olarak “durağan” kelimesi de verilebilir. Durağan, hareketsiz, sabit anlamına gelirken, akrobatik ise hareket kabiliyeti gerektiren gösteri sanatlarıyla ilişkilidir. Bu bağlamda “durağan” kelimesi akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olarak düşünülebilir.

Sabit

Akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olarak “sabit” kelimesi de verilebilir. Sabitlik, değişmezlik anlamına gelirken, akrobatik ise hareket kabiliyeti gerektiren gösteri sanatlarıyla ilişkilidir. Bu nedenle “sabit” kelimesi akrobatik kelimesinin zıt anlamlısı olarak düşünülebilir.

Bu makalede, akrobatik kelimesinin zıt anlamlı kelimelerini inceledik. Esnek, durağan ve sabit kelimeleri akrobatik kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri olarak karşımıza çıktı. Bu kelimelerin anlamları incelenerek akrobatik kelimesinin zıt anlamları belirlendi.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir