aklatmak ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Aklatmak kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler şunlardır:

Anlatmak

Anlatmak, bir konuyu, bir olayı, bir durumu sözle ya da yazıyla başkalarına bildirmek, izah etmek anlamına gelir. Örneğin, “Olayı detaylı bir şekilde anlattı.” cümlesinde olduğu gibi bir konuyu detaylı bir şekilde ifade etmek anlatmak fiiliyle ifade edilir.

Açıklamak

Açıklamak, bir konuyu, bir durumu, bir olayı detaylı bir şekilde izah etmek, anlamlandırmak anlamına gelir. Örneğin, “Ödevin nasıl yapılacağını öğrencilere açıkladı.” cümlesinde olduğu gibi bir konuyu detaylı bir şekilde izah etmek açıklamak fiiliyle ifade edilir.

Belirtmek

Belirtmek, bir konuyu, bir durumu, bir olayı net bir şekilde ifade etmek, ortaya koymak anlamına gelir. Örneğin, “Kuralları belirtmek için herkesin dikkatini çekti.” cümlesinde olduğu gibi bir konuyu net bir şekilde ifade etmek belirtmek fiiliyle ifade edilir.

Bu kelimeler aklatmak kelimesinin zıt anlamlı kelimeleridir. Bu kelimelerin anlamlarını detaylı bir şekilde açıkladım ve örnek cümlelerle kullanımını gösterdim. Bu zıt anlamlı kelimeler Türkçe dilinin zenginliğini ve kelime hazinesini yansıtmaktadır.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir