agreman ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Agreman kelimesinin zıt anlamlısı “anlaşmazlık” olabilir. Agreman, bir konuda anlaşma, uzlaşma anlamına gelirken, anlaşmazlık ise tam tersi olarak bir konuda anlaşmama, uzlaşmama durumunu ifade eder. Bu iki kelime zıt anlamlı olarak karşımıza çıkar.

Agreman

Agreman kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olup, Türkçe’de “anlaşma, uzlaşma” anlamına gelir. Genellikle diplomatik ilişkilerde, ticari anlaşmalarda ve benzeri durumlarda kullanılır. Örneğin, iki ülke arasında bir agreman imzalandı.

Anlaşmazlık

Anlaşmazlık kelimesi ise “uzlaşmama, anlaşmama” anlamına gelir. İki taraf arasında fikir ayrılığı, anlaşmazlık durumu söz konusu olduğunda bu kelime kullanılır. Örneğin, taraflar arasında anlaşmazlık çıktı ve görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Bu iki kelime, karşıt anlamlı olarak dilimizde kullanılmaktadır. Agreman pozitif bir anlam taşırken, anlaşmazlık ise negatif bir anlamı ifade eder. Bu kelimelerin zıt anlamlı olarak kullanımı, dilimizin zenginliğini ve kelime dağarcığımızın genişliğini gösterir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir