Etiket Zıt Anlamlılar Sözlüğü

algılanış ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanış kelimesi, bir şeyin fark edilmesi veya anlaşılması anlamına gelirken, zıt anlamlı kelimeler ise tam tersi anlam taşıyan kelimelerdir. Algılanış kelimesinin zıt anlamlıları şunlardır: Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi: Algılanmamış Görmezden gelinmiş Fark edilmemiş Anlaşılmamış Dikkate alınmamış Bu zıt anlamlı kelimeler,…

algılanmak ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanmak kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Algılanmak Kelimesinin Zıt Anlamlıları 1. Algılanmamak 2. Fark edilmemek 3. Göz ardı edilmek Bu kelimeler, algılanmak kelimesinin tam tersi anlamına gelirler. Örneğin, bir şeyin algılanmaması, fark edilmemesi veya göz ardı edilmesi durumlarında, o şey…

algılamak ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılamak kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şunlardır: Algılamak Kelimesinin Zıt Anlamlıları 1. Göz ardı etmek: Bir şeyi fark etmemek, dikkate almamak. 2. Anlamamak: Bir durumu veya olayı kavramamak, anlam verememek. 3. Bilinçsiz olmak: Bir şeyin farkında olmamak, bilincinde olmamak. Bu kelimeler…

algılanabilme ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanabilme kavramı, bir şeyin fark edilebilir veya hissedilebilir olma durumunu ifade eder. Bu kavramın zıt anlamlı kelimeleri ise tam tersi anlam taşıyan kelimelerdir. İşte algılanabilme ile zıt anlamlı kelimeler: Algılanabilme ile Zıt Anlamlı Kelimeler Algılanabilme kavramının zıt anlamlısı olan kelimeler,…

algılanma ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanma kavramı, bir şeyin fark edilmesi, duyumsanması veya anlaşılması anlamına gelir. Zıt anlamlı kelimeler ise birbirinin tam tersi olan kelimelerdir. Algılanma ile zıt anlamlı kelimeler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: Algılanma ile Zıt Anlamlı Kelimeler Görülme – Görünmezlik Duyulma – Duyulmazlık Anlaşılma…

algılanabilmek ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanabilmek kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler şunlardır: Algılanabilmek Kelimesinin Zıt Anlamlı Kelimeleri 1. Algılanamamak 2. Fark edilememek 3. Anlaşılamamak Bu kelimeler, algılanabilmek kelimesinin tam tersi anlamına gelir. Örneğin, bir şeyin algılanamaması, fark edilememesi veya anlaşılamaması durumunda, o şey algılanmış olmaz.…

algılanabilirlik ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanabilirlik kavramı, bir şeyin fark edilebilir veya hissedilebilir olma durumunu ifade eder. Bu kavramın zıt anlamlı kelimeleri ise algılanamazlık veya fark edilemezlik durumunu ifade eden kelimelerdir. İnsanlar ve organizasyonlar, ürünlerini, hizmetlerini veya mesajlarını müşterilerine veya hedef kitlelerine ulaştırırken algılanabilirliklerini artırmak…

algı ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algı kavramı, bir kişinin çevresindeki dünyayı anlama ve yorumlama şekli olarak tanımlanabilir. Zıt anlamlı kelimeler ise birbirleriyle tamamen karşıt anlamlara sahip olan kelimelerdir. Algı ile zıt anlamlı kelimeler arasında şu örnekler verilebilir: Algı ile Zıt Anlamlı Kelimeler 1. Doğru –…

algılanabilir ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algılanabilir kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler şunlardır: Algılanabilir Kelimesinin Zıt Anlamlısı 1. Algılanamaz 2. Fark edilemez 3. Belirgin olmayan Bu kelimeler, “algılanabilir” kelimesinin tam tersi anlamına gelir. “Algılanabilir” kelimesi, bir şeyin fark edilebilir, hissedilebilir veya belirgin olduğunu ifade ederken; “algılanamaz”,…

algoritma ile zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Algoritmalar, zıt anlamlı kelimeleri bulmak için kullanılabilecek etkili bir araçtır. Zıt anlamlı kelimeler, birbirleriyle tamamen zıt veya karşıt anlamlara sahip olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler genellikle dilbilgisi ve kelime dağarcığı çalışmalarında önemli bir rol oynar. İşte algoritma ile zıt anlamlı…