aykırılık kelimesi ne demektir?

“Aykırılık” kelimesi, genellikle toplumun kabul ettiği normlara, değerlere veya kurallara uymayan davranışları ifade eder. Aykırılık, bireyin ya da grupların genel olarak kabul gören normlardan sapması veya bu normlara karşı çıkması anlamına gelir. Aykırılık kavramı, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi disiplinlerde incelenen bir konudur ve toplumsal normlarla bireysel davranışlar arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır.

Aykırılığın Türleri

Aykırılık genellikle farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı yaygın aykırılık türleri şunlardır:

  • Toplumsal Aykırılık: Toplumun genel kabul görmüş normlarına uymayan davranışlar sergilemek.
  • Bireysel Aykırılık: Bireyin kendi içsel değerleri veya inançlarına aykırı davranışlar sergilemesi.
  • Politik Aykırılık: Siyasi otoriteye karşı çıkma veya mevcut politikalara karşı gelme.
  • Kültürel Aykırılık: Belirli bir kültürün normlarına uymayan davranışlar sergileme.

Aykırılığın Sosyal Etkileri

Aykırı davranışlar genellikle toplumda farklı tepkilere neden olabilir. Bazı insanlar aykırı davranışları cesaretlendirici bulurken, diğerleri bunları rahatsız edici bulabilir. Aykırılığın sosyal etkileri şunları içerebilir:

  • Toplumsal Tartışma: Aykırı davranışlar genellikle toplumda tartışmalara yol açar ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
  • Dışlanma: Bazı durumlarda, aykırı davranış sergileyen bireyler toplum tarafından dışlanabilir ve dışlanmış hissedebilirler.
  • Değişim Getirme: Bazı aykırı davranışlar, toplumsal değişime öncülük edebilir ve mevcut normların sorgulanmasına yol açabilir.

Aykırılığın sosyal etkileri ve türleri, insan davranışının karmaşıklığını ve toplumsal normların esnekliğini gösterir. Aykırılığın sadece negatif bir kavram olmadığı unutulmamalıdır; bazen aykırı davranışlar, toplumda ilerlemeye ve değişime katkıda bulunabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir